Eğitimler, Genel

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama Nedir? Amacı?

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama Nedir?

Bilimsel araştırma problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla, plânlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve rapor edilmesi sürecidir.

Bilimin amaçlarına ve ölçülerine uygun olarak bilimsel araştırma şu özellikleri taşımalıdır;

-Güvenilir çözümlerin hedeflenmesi
-Verilerin sistemli ve plânlı bir biçimde toplanması
-Toplanan verilerin analizinin yapılması
-Bulguların değerlendirilip, yorumlanması
-Sonuçta araştırmanın rapor edilmesi

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama Amacı?

Hedef kitleye, sosyal bilim araştırmalarının dayandığı temel felsefe, sosyal bilim araştırmalarında kullanılan yaklaşım, yöntem ve teknikler, yaygın kullanılan
istatistikî analizlerin yapılması ve yorumlanması ve bilimsel yazım düzeni konularında
bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır.

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama sertifikası nasıl alınır?

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Problemi Tanımlama sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.