GELECEĞİNİZE YÖN VERİN

Sayılarla: Uzman Sertifika

2015
Kuruluş Yılı
500
Eğitim
100
Eğitmen
50000
Mezun
20
Personel
15
Partner

Toplumların gelişme ve güçlü rekabet edebilme düzeylerini belirlemede her şeyden daha önemli bir unsur haline gelen bilgi, teknolojinin de desteğini arkasına alarak çok hızlı bir yayılma dönemine girmiştir. Ekonominin gelişmesi, koşulların değişmesi insan kaynakları anlamında bireylerden beklentileri artırmıştır.

Hayatın hızla aktığı, herşeyin hızlı geliştiği günümüzde bilginin hızlı dolaşımı da çok önem kazandı. Her birey kendini çeşitli yetenekler ve donanımlarla geliştirmek zorunda kaldığı bir ortamda uzaktan eğitimin sağladığı avantajları dikkate alan kurumumuz, bu alanda önemli bir hizmet ihtiyacını karşılamak üzere faaliyete geçmiştir.

Geleneksel yöntemlerle yeterli olmayan eğitim seçenekleri, esnek çözümlerin gerekliliğini artırdı. Eğitim almak isteyen kişilere sunduğu alternatifler, spesifik alanlarda eğitim alma imkanı, esnek çalışma koşulları ile uzaktan eğitim eşine az rastlanır fırsatlar sağlamaktadır.

En önemli fırsatlardan biri de eğitim maliyetlerinin düşmesi ve ekonomik tercihler olmasıdır. Çünkü seçici olabilme gelişmek istediği alanlarda ders alabilme ve belli konularda ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitime ve kendini geliştirmeye fırsat doğurmaktadır. Zengin materyaller kullanılabilmektedir.

Bilgisayar İşletmenliği'nden İnsan Kaynakları Yönetimi'ne, İşletme Yöneticiliği'nden İşaret Dili eğitimlerine kadar çok geniş bir yelpazede sunulan birbirinden farklı sertifika programlarıyla, katılımcılarımızın kariyer hedeflerine ve ihtiyaçlarına hitap eden eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Uzman Sertifika olarak bizler çok geniş öğrenci kitlelerine erişebilen, örgün öğretime katılma imkânından mahrum olan veya bu konuda zorluklar yaşayan insanlarımıza da etkin bir eğitim fırsatı sunan, hızlı ve kolay erişilebilen, öğrenci merkezli bir eğitim sunma amacı ve azmiyle hizmet sağlıyoruz.

YENİ NESİL ONLINE EĞİTİMLER

e-Devlette Sorgulanabilir Üniversite Sertifikaları

e-Devlet Onayı

Eğitimlerin sonunda hazırlanan üniversite onaylı sertifikalar e-Devlet kapısına işlenir, sorgulanabilir ve doğrulanabilir. Sertifikalar barkodlu ve imzalıdır.

Üniversite Onayı

Sertifikalandırma, Yükseköğretim Kurulu'na bağlı seçkin üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından yapılmaktadır.