Eğitimler, Genel

Lider ve Yönetici Hemşire Nedir? Ne İş Yapar?

Hemşirelik Nedir?

Hemşirelik, kendine özgü alanı ve uygulamaları olan, araştıran, sorgulayan, plan yapan, karar veren ve uygulayan bir meslektir. Hemşireler sağlık alanındaki konumları ve sorumlulukları nedeni ile toplumda çeşitli grupları yönlendirme ile yükümlüdürler. Klinik yönetimi, hasta bireyin bakımı, iletişim ve eğitim aktiviteleri bu yükümlülüklerden bazılarıdır. Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, doğru bir biçimde yönlendirebilmeleri de hemşirelerin liderlik davranışları ile ilişkilidir. Ayrıca, liderlik davranışı gösteren hemşire yürüttüğü hizmetlerde daha verimli ve etkilidir. Yeni bilimsel gelişmeleri takip etmek, hemşirelik bakımındaki yenilikleri uygulamaya geçirmek, hasta/sağlam bireyin değişen gereksinimlerini saptayabilmek ve bunlar doğrultusunda değişimi yaratabilmek adına lider hemşirelere ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleklerin geleceğe taşınmasında liderler ve yöneticiler önemli bir konumdadır. Hemşirelik hizmetlerinin sunumunu çağdaş bir seviyeye getirebilmek için de hemşirelerin iyi birer yönetici ve lider olması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda görev alan sağlık personellerini; doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, teknik hizmet sunan sağlık teknisyenleri ve diğerleri oluşturmaktadır. Bu grup içerisinde
hemşireler kendilerine verilen yetki ve görevi kullanan, çalıştığı birimdeki tedavi ve bakım uygulamalarından birinci derecede sorumlu olan kişidir. Bu sorumlulukları yerine getiren hemşireler; aldıkları eğitim, bilgi, beceri, uygulama ve edindikleri tecrübeler doğrultusunda hemşireler arasından seçilerek yönetici hemşire konumuna gelmektedirler.

Hemşirelikte Yöneticilik ve Liderlik

Liderlik yüzyıllardır güncelliğini koruyan bir konudur. Liderlik bir sanat dalı ve bilimdir. Hemşirelik mesleğide sosyal, birden fazla grupla iletişim ve etkileşim içinde olan bir meslektir. Bu bağlamda hemşirelik mesleğinin lider ve vizyoner kişileri içerisine barındırması gerekir. Her meslek gibi hemşirelikte profesyonel ve bilimsel bir meslektir. İnsanın doğumundan ölümüne kadarki süreçte yaşamının her alanında hemşireler vardır. Günümüzde ise hemşirelerin bakımda ve yönetimde iyi birer lider olması beklenir. Alt, orta ve üst düzey yöneticilerin pozitif liderlik özellikleri çalışanların motivasyonunu artıracaktır. Liderlik sonradan kazanılacak bir özellik olmakla beraber, aslında kişinin içinde hep vardır ve kendi potansiyelini zamanla ortaya çıkarır. O yüzden lider kişiliklerin tespit edilmesi önem arz eder. Liderlik, altında çalışan kişilere emir vermek değil güven vermektir. Bu noktada yöneticilik kavramından ayrılır. Herkes iyi bir yönetici olabilir fakat iyi bir lider olamaz.

Lider ve Yönetici Hemşire Sertifikası Nasıl Alınır?

Lider ve Yönetici Hemşire sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Lider ve Yönetici Hemşire sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Lider ve Yönetici Hemşire” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Lider ve Yönetici Hemşire uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Lider ve Yönetici Hemşire Sertifikası Ulusal ve Uluslararası Geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Lider ve Yönetici Hemşire sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.