Eğitimler, Genel

Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi Nedir?

Personel Yönetimi nedir?

Personel Yönetimi; iş gören ile işletme, işletme ile devlet arasındaki ve daha çok iş görenlerle ilgili ilişkileri içeren bir bölüm niteliğinde olup; İnsan Kaynakları Yönetimi’nin, bir alt çalışma alanıdır. İnsan kaynağı, fiziki sermaye ve madde-malzeme ile sağlık sistemlerinin 3 temel girdisinden biridir. Sağlık sistemleri; sağlık hizmetlerine olan erişimi daha etkin hale getirmek, sağlık statüsünü yükseltmek, kaynakları etkin ve verimli kullanmak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu amaçların merkezinde daima, hizmet kullanıcılarının/hastaların ihtiyaçları ve beklentileri yer almaktadır. Sağlık işletmelerinin, çevresel değişimlere uyum sağlamasında, teknolojinin yanı sıra, nitelikli ve yeterli sayıda insan kaynağına sahip olması önemli bir belirleyicidir.

Yoğun bir sektör olan sağlık hizmetleri üretimi, yüksek eğitim ve yetenek düzeyine sahip, oldukça fazla sayıda farklı meslek alanından insan kaynağı barındırmaktadır. Personel yönetimi, bir sağlık kurumunun doğru yönetilip yönetilemediğini belirleyen en önemli yönetim boyutudur. Bir yöneticinin, işletme bünyesinde bulunan diğer insanlar ile birlikte çalışmadan ve onları işletme amacı doğrultusunda yönlendirmeden başarılı olabilmesi mümkün değildir.

Türkiye sağlık sistemi köklü dönüşümler yaşamış bir sistemdir. Tesis ve ekipman altyapısı, hizmete erişim ve tedavi başarısında örnek teşkil etmektedir. Bu gelişimin odağı daima güçlü bir insan kaynağı olmuştur. İnsan kaynakları planlamasının daha akılcı ve bilimsel, eğitim süreçlerinin daha amaca yönelik planlanması önem arz etmektedir. Günümüzde insan kaynakları yönetimi artık stratejik boyutları ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, ülkemizde de stratejik yönetimin sağlık sistemlerindeki rolü irdelenmeli ve bilimsel metodları benimsenmelidir.

Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi sertifikası nasıl alınır?

Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.