Eğitimler, Genel

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Nedir?

İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla (iletişim araçları, beden dili, konuşma, yazma vb.) başkalarına aktarılmasıdır. İletişim; zamana, mekâna, kişiye, topluma, kültüre, kişinin kurum ya da toplumdaki pozisyonuna, yaş ve sağlık durumlarına göre değişim gösteren dinamik bir süreçtir.

İnsan sağlığının yönetilmesi ve sosyal yaşam içerisinde desteklenmesi esnasında hasta ve sağlık personeli etkili iletişim şekline sağlık iletişimi denir. Geçmişten günümüze kadar birçok aşama kaydeden bu süreç son hâliyle hasta merkezlidir. Hastanın taleplerini önemseyen, paylaşıma dayalı olan, hastaya her anlamda önem veren etkili bir süreç yürütülür. Böylelikle tedavi ve bakımdan daha olumlu sonuçlar alınır. Sağlık çalışanları meslekleri gereği sosyokültürel özellikleri birbirinden farklı olan hasta ve onların yakınları ile sürekli iletişim kurmaktadır. Bu iletişim sürecinin taraflar arasında başarılı geçmesi hastaların memnuniyetini, tedavi sürecini doğrudan etkilemektedir.

Bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan etkileşim ve işlemlere, iletişim kuramlarının eklenmesi ve uygulanmasıyla kavramsallaşan sağlık iletişimi çalışmaları son yıllarda giderek artmıştır. Sağlık iletişiminin en belirgin uygulaması, bireyleri ve toplulukları sağlık konusunda bilgilendirmek, farkındalığı yükseltmek, sağlıklı davranışlara teşvik edip, devamlılığını sağlayarak sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkilemektir.

Teşhis ve tedavi sürecinde hastalarla etkili bir iletişim ortamı oluşturmak önemlidir. Bu doğrultuda sağlık personellerinin dikkat etmesi gereken davranışlar vardır. Bu davranışlardan bazıları şunlardır; sabırlı olmak, saygılı olmak, güler yüzlü ve hoşgörülü olmak, hastanın güven duymasını sağlamak, herkese eşit davranmak, ilgili olmak, ön Yargılı olmamak, empati kurmak, stres yönetimi olarak sıralayabiliriz.

Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikası nasıl alınır?

Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sağlık Hizmetlerinde İletişim” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sağlık Hizmetlerinde İletişim” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sağlık Hizmetlerinde İletişim uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.