Eğitimler, Genel

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı Nedir? Görevleri Nedir?

ADRB olarak adlandırılan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca 2003 yılında başlatılan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışmaları, ailelerin dini içerikli soru ve sorunlarına, çözüm bulmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Müftülükler bünyesinde görev yapan bu birimler, din görevlilerinden oluşan ekiplerle, aile yapılarının kurulması, aile birliğinin desteklenmesi gibi toplumsal bir sorumluluk üstlenmişlerdir.

Aile ile ilgili farkındalık oluşturma amaçlı panel, konferans, seminer vb. etkinlikler, aile ve evlilik okulu eğitimleri, aile içi şiddet, kız çocuklarına dönük cinsiyet ayrımcılığı, töre cinayetleri, madde bağımlılığı vb. olumsuz davranışları engellemeye yönelik bilinç kazandırmaya yöneliktir.

Bu eğitimin amacı ise Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere görevlendirilecek danışmanların yetiştirilmesine olanak sağlamaktır. Din görevlileri, aileler ile birebir ilişki içerisinde hizmet sunarak, görev yaptıkları mahalle ve köyde insanların sosyal ve ekonomik durumlarını yakından takip ve analiz etme imkânı bulacaklardır. Din hizmetleri uzmanı veya dört yıllık dini yüksekokul mezunu Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım veya bu yönde kendisini geliştirmek isteyenlere bu eğitim alınması önerilmektedir.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Personelinin Görev ve Yetkileri aşağıdaki şekildedir:

– Büroya başvuran kişilerin sorunlarına yönelik gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat gibi ilgili uzmanlara yönlendirilecektir.

– Aile ve kadın konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/bölgesel kampanya, proje ve eğitimler takip edilerek, büro personelinin bu eğitimlere katılımları sağlanacaktır.

– Aile ile ilgili konularda yapılan araştırma ve yayınlar takip edilecek ve arşivlenecektir.

– Bürolara mahsus özel kütüphaneler oluşturulacak, bu konuda Başkanlık tarafından gönderilen ve mahalli imkanlarca temin edilen yayınlar kayıt altına alınacaktır.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı sertifikası nasıl alınır?

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Danışmanlığı sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.