Eğitimler, Genel

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları nedir?

İnsan kaynakları yönetiminin çalışanlar ile uçtan uca bir şekilde ilgilenmesi, şirketi her zaman bir adım öne taşımaktadır. Şirketin mutlu olabilmesi ve kâr elde edebilmesi için çalışanlarının verimli ve kaliteli iş çıkarması ve bunun için de doğru yetkinliğe sahip personellerin işe alınması gerekmektedir. En önemlisi, tüm bu süreçte çalışanların psikolojisi ve başarı arzusunu tetikleyen bir birimin olması gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı da tüm bu süreçleri içeren birim olmasının yanı sıra, şirketin vizyonu ve misyonu ışığında hareket eden ve geleceğe ışık tutan bir birimdir.

İnsan kaynakları yönetimi (İKY); insanları işe alma, eğitme, ilgili politikalar geliştirme ve onları elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. Bir alan olarak İKY, son yirmi yılda birçok değişikliğe uğramış ve bu da ona günümüz organizasyonlarında daha da önemli bir rol vermiştir. İK yönetimi aynı zamanda insanları, işyeri kültürünü ve çevresini yönetmeye yönelik stratejik ve kapsamlı bir yaklaşımdır. İyi yapıldığında, çalışanların genel şirket yönüne ve kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine etkili ve üretken bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları, Sanayi Devrimi sonrasında artan iş gücü ihtiyacı neticesinde işletmelerin çalışan sayısını artırma, çalışanların şirkete uyum ve eğitimini sağlayarak onları nitelikli hale getirme gibi görevleri üstlenmiştir.

Günümüzde insan kaynaklarının; İşe alım, yetkilendirme ve terfi, yeni çalışanlar için oryantasyon, eğitim ve gelişim programları, bireysel, departman ve şirket performans incelemeleri, çalışan ile şirket yönetimi arasında köprü olma gibi faaliyet ve fonksiyonları bulunmaktadır.

İşe alım, şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemek, ardından bunları karşılayabilecek motive ve yetkin kaynakları bulmaktan oluşur. Kariyer yönetimi ve sürekli eğitim, artık bir ömür boyu aynı pozisyonda kalmak değil, eğitim ve gelişim meselesi olduğundan, günümüzde İK’nın önemli konuları arasındadır. Ücretlendirme, yalnızca maaş yönetimiyle değil, aynı zamanda (tabii ki maaş yoluyla pozitif motivasyonla) ayrıca ikramiyeler veya diğer faydalarla da ilgilidir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, güvenlik, hijyen ve konfor koşullarının sağlanması ve stresle mücadelenin yanı sıra üretkenlik ve performansın iyileştirilmesi için önemli bir odak noktasıdır.

İnsan Kaynakları istihdam / işyeri alanları

– Kamu kurumları
– Üniversiteler
– Bakanlıklar
– Endüstri işletmeler
– Sivil toplum kuruluşları
– İşletmelerin insan kaynakları bölümünde
– İnsan kaynakları alanında danışmanlık veren şirketlerde
– İşe alım departmanları
– İstihdam büroları
– Bordrolama ve Özlük İşleri Alanında

İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası nasıl alınır?

İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İnsan Kaynakları Yönetimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

İnsan Kaynakları Yönetimi iş ilanları

İnsan Kaynakları Yönetimi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.