Eğitimler, Genel

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri Nedir?

İmar Yönetmeliği

İmar Yönetmeliği; İmar Yasasının tamamlayıcısı olarak hazırlanan ve kentin belediye meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe giren yapı düzeni yönetmeliğine verilen isimdir. Bu yönetmeliğin amacı, yapı ve inşa çalışmalarının daha düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

İmar Yönetmeliği ile belgeler daha düzenli bir hale gelir, yapı ve inşa çalışmaları da nitelik kazanır. İmar Yönetmeliği kapsamında belediye ve mücavir alan sınırları içinde ya da dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmî ve özel bütün yapılar “İmar Kanunu” hükümlerine tabi tutulur.

İmar Yönetmeliği; yapı ruhsat işlemi sürecindeki mimari projede yer alan aplikasyon belgelerinin düzenlenmesine ve mesleki teknik uygulama sorumluluğu hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasına da yardımcı olur. İmar Yönetmeliği ile yapılar yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun şekilde inşa edilir.

Tapu Mevzuatı

Tapu işlemlerine ilişkin, idarenin işleyişine dair hükümler içeren kanun, tüzük yönetmelik ve genelge gibi metinlerin tamamına ise tapu mevzuatı denir. Belirli bir konu için yürürlükte yer alan tüm yasal düzenlemelere mevzuat adı verilir. 6083 sayılı kanun kapsamında tapu müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Kadastro yapmak, tapu planlarını yenilemek ve güncellemek, kayıtlara dair kontrol ve denetleme hizmetlerini sağlamak tapu müdürlüklerinin başlıca görevleri arasında yer alır. Tapu Kanunu, İmar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Köy Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gibi çok sayıda kanun tapu mevzuatına esas teşkil eder.

İmar mevzuatı ve tapu işlemleri eğitimi; bu alanlara yönelik bilgi sahibi olmak ya da bilgisini artırmak isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmiş bir sertifika programıdır. Bu eğitimde, imar mevzuatı ve bunun paralelinde toprak ve arazi koruma, kıyı ve çevre kanunlarına göre belediyelerce uyulması gereken kurallar ve bu kanunlara uygun olarak yapılması gerekenler ile tapu işlemlerinin detaylı bir şekilde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri sertifikası nasıl alınır?

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri” sertifikasına sahip olabilirsiniz İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri iş ilanları

İmar Mevzuatı ve Tapu İşlemleri iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.