Eğitimler, Genel

İkna Teknikleri Nedir?

İkna, insanlar arasındaki iletişimin temel tanımlarında da yer alan tutum kavramı, tutumun ögeleri, ikna kavramı ile iknanın ögelerinin ikna edici iletişim süreci içerisindeki yeri önem taşıyan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İkna bir toplumsal etkileme biçimidir.

Aslında ikna öncelikle insanın kendinde başlar. İkna sosyal yaşantımızda, iş ve okul hayatımızda bize bir yandan farkındalık sağlarken, diğer yandan iletişimi güçlü tutmaya önemli ölçüde katkı sağlar. İkna bir toplumsal etkileme biçimidir. İknanın amacına ulaşmada yöntemi zorlamak yerine durumu ilgi çekici kılmaktır. Dolayısıyla başarılı bir iletişim, ikna sürecinin yönetilmesiyle mümkündür.

İkna faktörü, günümüz pazarlama stratejilerinin tam merkezinde yer almaktadır. Firmalar ne kadar iyi ürün ve hizmet üretirlerse üretsinler müşteriyi satın almaya ikna edemedikleri sürece ürünün iyi olmasının hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu yüzden pazarlama iletişimcileri, satışçılar ve stratejistler gece gündüz müşteriyi ikna etmenin yollarını aramaktadırlar. Bunun da yolu öncelikle müşteriyi anlamaktan geçer. Bu nedenlerden ötürü ikna teknikleri eğitimi; sadece satış pazarlama değil aynı zamanda firmalarda iç ve dış ilişkilerde görev alan çalışanlara yönelik bir içeriğe sahiptir. Takım içi ilişkiler, kişisel ilişkiler, satış işlemleri, pazarlık işlemleri, ast-üst ilişkileri gibi alanlarda kullanılma amacı vardır.

İkna ilkeleri

Karşılıklılık: İnsanlar iyiliği iyilikle karşılama eğilimindeler.

Söz verme ve Bağlılık: Eğer insanlar söz verirse; sözlü veya yazılı olarak bu sözlerine sadık kalmaktadırlar.

Toplumsal Kanıt: İnsanlar diğer insanların yaptıklarını ve gördükleri şeyleri yapar.

Otorite: İnsanlar kendilerinden sakıncalı hareketler yapılması istense bile otoriteye uyma eğilimindedir.

Beğenmek: İnsanlar beğendikleri insanlar tarafından kolaylıkla ikna edilebilmektedir.

Sınırlılık: Algılatılan sınırlılık talebi artıracaktır. Mesela “çok kısa bir süre” için ibaresi satışları yükseltecektir.

İkna Teknikleri sertifikası nasıl alınır?

İkna Teknikleri sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İkna Teknikleri” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İkna Teknikleri” sertifikasına sahip olabilirsiniz. İkna Teknikleri uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İkna Teknikleri sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen İkna Teknikleri sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.