Eğitimler, Genel

İşaret Dili Nedir?

İşaret dilleri anlamı karşı tarafa iletmek için görsel kanalı kullanan dillere verilen addır. El işaretlerinin yanında el dışı işaretler ile de ifade edilirler. İşaret dilleri kendilerine ait kelime dağarcığı ve dilbilgisi yapısı olan doğal dillerdir. Evrensel olmamakla beraber işaret dilleri arasında benzerlikler de bulunabilir. Dünyada kaç tane işaret dili olduğu bilinmemektedir. Genelde her ülkenin kendi işaret dili bulunmakla beraber, bazılarında bu sayı birden fazladır.

İşaret Dilinin Genel Özellikleri

– İşaret dilleri de sözlü diller gibi gramer yapısına sahiptir.
– Her kavram için kullanılan işaretler kullanıcılar arasında farklılıklar olabilir.
– İşaretlerde çoğunlukla ek kullanılmıyor.
– Her ülkenin kendi işaret dili vardır.
– Diğer dillerde olduğu gibi işaret dilinin de kullanımının erken yaşta öğrenilmesi gerekmektedir.
– Türkçe ile işaret dili cümle dizimi farklıdır.
– TİD iyi kullanabilmek için işitme engellilerin kültürünü iyi bilmek gerekiyor.
– İşaret dilinde aynı işaret birden çok anlama gelmektedir. İşaretin hangi anlamda kullanıldığını cümle içerisindeki ifadeden anlamaya çalışacağız.
– Sıfatlar isimlerden sonra gelir.
– İşaretlerin yeri önemlidir.
– El şekillerine dikkat edilmeli.

İşaret Dili Ne Değildir?

İşaret Dili sözcük, deyim ve düşüncelerin el, yüz ve beden hareketleriyle karşılığının ifade edildiği bir iletişim yöntemidir. İşaret dili yazılı olarak kullandığımız sembollerin, yani harf şekillerinin parmaklar aracılığıyla gösterilmesi ve bunu peşpeşe yaparak bir sözcük ifade etmek değildir. Bu yönteme parmakla heceleme denir ve işaret dilinin sadece bir bölümünü oluşturur. İşaret Dili parmak hecelemesinden ibaret değildir.

İşaret Dili pandomim gibi bir sözsüz tiyatro değildir. İşaret Dili sadece el ve kol hareketlerinden oluşmaz. Mimik, yani yüz ifadesi ve beden hareketleri de bu dilin bir parçasıdır.

İşaret Dili sertifikası nasıl alınır?

İşaret Dili sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İşaret Dili” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İşaret Dili” sertifikasına sahip olabilirsiniz. İşaret Dili uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İşaret Dili sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen İşaret Dili sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.