Eğitimler, Genel

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği Nedir? Ne İş Yapar?

Yönetim: “örgütsel amaçları etkili ve verimli biçimde gerçekleştirmek için örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi” sürecidir.

Hastane yönetimi ise, genel yönetim ve işletme yönetiminden farklı değildir. Bu nedenle hastane yönetimi, “sağlık hizmetleri üretimi yoluyla toplumun sağlık düzeyini korumak ve geliştirmek için maddi ve insan kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi, harekete geçirilmesi ve denetlenmesi süreci” olarak tanımlanabilir. Hastane amaçlarının ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlama faaliyetlerinin tümüdür.

Hastane Yöneticisinin Tanımı

Yöneticileri, örgütü amaçlarına ulaştıracak faaliyetlerin yerine getirilmesinden ve faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumlu kişiler olarak tanımlayabiliriz. Profesyonel yöneticiler, kar ve risk başkalarının olmak üzere mal veya hizmet ortaya koymak için üretim faktörlerini bir araya getiren ve işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğu olan, yaptığı bu iş karşılığında aylık alan kimselerdir.

Hastane Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hastane müdürünün temel sorumluluğu, kurum vizyonu, hasta ihtiyaçları ve bütçe hedeflerinin birbirleriyle uyum içinde olmasını sağlamaktır. Diğer görevleri ise ;

– Yönetim kurulu, sağlık personeli ve bölüm başkanları arasında irtibatı sağlamak
– Sağlık hizmetlerini yönetim kurulunun belirlediği politikalara uygun olarak organize etmek ve yönetmek
– Hemşire ve doktorları işe almak veya değerlendirmek
– Harcamaların yetkilendirilmesi, hizmetlerin fiyatlandırılması ve finansal raporlama
– Bilimsel araştırma için bütçe geliştirmek
– Kalite güvencesi, hasta hizmetleri, tıbbi tedaviler, departman etkinlikleri ve halkla ilişkiler için prosedürler geliştirmek
– Hizmet içi eğitim programları planlamak
– Güvenlik ve sağlık yönetmeliklerine uyumu sağlamak için yönetim birimlerine bina yapısı veya ekipman değişiklikleri tavsiye etmek
– Yönetim birimlerine sunulmak üzere periyodik faaliyet raporları hazırlamak
– Sağlık kuruluşu ve hasta bilgileri gizliliğini korumak

Hastane Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

Hastane müdürünün öncelikli olarak organizasyonel becerilerinin yüksek olması beklenir. İşverenlerin aradığı diğer nitelikler şunlardır;

– İnsan kaynakları yönetimi ilkelerine hâkim olmak
– Liderlik vasfı
– Bütçelendirme yapabilmek
– İş ve zaman yönetimini sağlayabilmek
– MS Office programlarını iyi derecede kullanabilme yeteneği
– Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek
– Yoğun çalışma temposuna uyum sağlamak
– Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği sertifikası nasıl alınır?

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği iş ilanları

Hastane Yönetimi ve Yöneticiliği iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.