Eğitimler, Genel

Gıda Etiketleme Mevzuatı Nedir?

Gıda Etiketleme Mevzuatı Nedir?

5996 sayılı Gıda Kanununun 21. maddesine göre; güvenilir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.

Gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde, üretim, işleme ve dağıtım aşamaları, kadar etiket bilgileri ve insanlar tarafından günlük normal kullanım koşulları da dikkate alınır. Piyasaya arz edilecek tüm gıda maddeleri izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek. Bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır. Gıdanın şekli, görünümü, ambalajı, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dahil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklamı ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz. Sadece gıda üretim ve satış yerleri değil toplu tüketim yerleri dahil tüm gıda işletmecileri mevzuata uyum sağlamak zorundadır.

Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile “beslenme yönünden etiketleme’ zorunlu hale getirilmiş olup 31.12.2019 tarihinden itibaren geçiş süreci tamamlanmıştır. Ayrıca “gıda markalarında mevzuata uyum’ koşulları ile etiketleme de “satış ve toplu tüketim yerlerinin sorumlulukları’ da netleştirildi. Gıdaların etiketi üzerinde yer alacak “zorunlu bilgiler’ ile “ilave zorunlu bilgiler’ ve bu bilgilerin kullanılabilirliği Yönetmelik hükümleri içerisinde yer almaktadır.

Gıdaların etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme ve sağlık beyanlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Sadece gıda üretim ve satış yerleri değil toplu tüketim yerleri dahil tüm gıda işletmecileri mevzuata uyum sağlamak zorundadır. Gıda sektöründe faaliyete yeni başlayan işletmeler mevzuata uyumlu etiketleme ve bilgilendirme yapmalıdır.

Yasal düzenlemelerin verdiği geçiş sürelerine tabi işletmelerin süresi ise 2019 yılı sonunda doldu. Türk Gıda Kodeksi yeni düzenlemeleri ve etiket yönetmeliği güncel olarak katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Gıda Etiketleme Mevzuatı sertifikası nasıl alınır?

Gıda Etiketleme Mevzuatı sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Gıda Etiketleme Mevzuatı” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Gıda Etiketleme Mevzuatı” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Gıda Etiketleme Mevzuatı uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Gıda Etiketleme Mevzuatı sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Gıda Etiketleme Mevzuatı sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.