Eğitimler, Genel

İş Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır?

İş planı, yaptığınız ya da yapacağınız iş hakkında detaylı bilgiler sunan raporlardır. İş planları, gelecek ile ilgili planları da ortaya koyar. Geleceğe dair yapılması gerekenler üzerine analizler barındırır. İş planı hem mevcut işletmelerin geliştirilebilmesi ve hem kurulması planlanan işletmelerin faaliyete geçmesinde önem arz eden bir rapordur. İş planı genel olarak ürün, hizmet, finansal kaynak gibi unsurlar göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Özetle iş planı; yapılan ya da yapılmak istenen işin, başarıyla sürdürülebilmesi ve çıkacak sorunları aşabilmesi adına kılavuzluk edecek önemli bir rapordur. Bir işin yürütülmesi sırasında çok sayıda faktöre bağlı olarak çok farklı durumlar veya problemler ortaya çıkabilir. İş planı, her şeyi önceden düşünerek ön görülerde bulunmak suretiyle işlerin nasıl yürütüleceğini önceden belirler. Bu sayede karşılaşılabilecek potansiyel sorunlarla başa çıkılıp çıkılamayacağı önceden belirlenmiş ve problem çözme yöntemleri hazırlanmış olur. Bu bağlamda iyi hazırlanmış bir iş planı, riskleri de azaltır. İş planı yalnızca problemlerin çözümü değil aynı zamanda işlerin olağan seyrinde nasıl yürütüleceğini de finans, zaman ve idari faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlar.

İş Planı Türleri

İş planı dört farklı türe ayrılabilir. Bunlar; mini planlar, sunum planları veya çalışma planlarıdır.

Mini plan, genellikle daha küçük ölçekli işletme girişimleri için kullanılır. Hazırlanması ve mobil olarak her an her ortamda incelenebilir olması oldukça kolaydır. Ortalama 1-10 sayfa arasında olabilir.

Sunum planları, bilgisayar veya görsel teknikler kullanılarak hazırlanan plan türüdür. Görsellerle desteklenmiş dinamik bir plan, özellikle potansiyel iş ortaklarına göstermek için idealdir. Bu plan tanıtım amacıyla hazırlana bir plan türüdür.

Çalışma planı ise oldukça uzun ve detaylı bir plandır. Kurumdaki işleri yürütmek, düzenlemek adına kullanılan plan çeşididir.

İş Planının Faydaları

– İşletmenin başarıyla ayakta kalabilmesi konusunda rehberlik eder.
– İşletmenin zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyar.
– İşletmenin planlama işlerinin koordine edilmesini sağlar.
– İşletmenin pazar potansiyelini gösterir ve pazar payının nasıl korunacağı üzerine bilgiler verir.
– Finansal değerlendirmeler için gerekli bilgileri oluşturur.
– İşletmenin yöneticilerini motive amaçlı kullanılabilir.
– İşletmenin önceliklerini belirlemesine yardımcı olur.
– Performans ölçümü için ölçütler oluşturur.
– Şeffaflığı sayesinde güven sağladığından daha uygun kredi alınmasını sağlayabilir.
– Şirket için gelecekteki olası riskleri belirtir ve hazırlıklı olunmasını sağlar.
– İşletmelerin gerekli nakit desteğini araştırma ve yatırımcıları ikna konusunda önemli etki yaratır.

İş Planı Hazırlama sertifikası nasıl alınır?

İş Planı Hazırlama sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İş Planı Hazırlama” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İş Planı Hazırlama” sertifikasına sahip olabilirsiniz. İş Planı Hazırlama uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İş Planı Hazırlama sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen İş Planı Hazırlama sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.