Eğitimler, Genel

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğinden de gelişebilir. Yaratıcı drama çoğunlukla sanatlar eğitimi alanı olarak düşünülmesine rağmen birçok alanda yaratıcı düşünce geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle “Drama günümüzde sadece sanat eğitiminin bir dalı değil, farklı pek çok konunun öğretiminde de bir öğretim yöntemi olarak kabul görmektedir.” Akla gelebilecek her tür eğitimde bir yöntem olarak yaratıcı dramadan yararlanılabilir. Çünkü yaratıcı drama ile verilen eğitimlerde kalıcı öğrenmeler elde edilir. Sadece sanat alanında yaratıcı ürünler ortaya çıkarılmadığı artık kabul görmüş bir düşüncedir. Kişi her alanda yaratıcı yeteneklerini kullanabilir.


Amaçları yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Drama Ne Değildir?

 • Yaratıcı Drama oyun oynama değildir.
 • Yaratıcı Drama tiyatro değildir.
 • Yaratıcı Drama dramatizasyon değildir.

Yaratıcı Drama Eğitimini Kimler Alabilir?

 • Öğretmenler
 • Yaşam koçları
 • Psikologlar
 • Çocuk gelişim uzmanları
 • Pazarlamacılar
 • İş yerinde motivasyonu sağlamak isteyen iş sahipleri
 • Rahat iletişim kurmak isteyen, iyi ve pozitif bir sosyal yaşama sahip olmak isteyenler
 • Kendini ifade etmek isteyen ve empati yeteneği kazanmak isteyenler

Yaratıcı Drama sertifikası nasıl alınır?

Yaratıcı Drama sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Yaratıcı Drama” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Yaratıcı Drama” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Yaratıcı Drama uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Yaratıcı Drama sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Yaratıcı Drama sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.