Eğitimler, Genel

Temel Muhasebe Nedir? Ne İş Yapar?

Temel Muhasebe nedir?

Muhasebe; ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgelemek, sınıflandırmak, kaydetmek, özetlemek ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunduğu sistemli bilgiler bütünüdür.

Muhasebeyi oluşturan bilgi sistemleri;

– İşletmelerin varlıklarının ve kaynaklarının oluşumu,
– Varlık ve kaynakların kullanılma biçimi,
– İşletmelerin yaptığı işlemler sonucunda mevcut varlıklardaki ve kaynaklardaki değişimleri,
– İşletmelere ait mali durumları açıklayan bilgilerin sağlanması,
– Sağlanan bilgilerin gerekli kişilere ya da kurumlara iletilmesi ile oluşur.

Muhasebe kavramı, tüm kurumsal oluşumları etkileyen bir öneme sahiptir. Muhasebe kavramına basit anlamda baktığınızda, kısaca hesap tutmak olarak algılayabilirsiniz. Çekirdek aileden kurumsal bir firmaya kadar her oluşumun ihtiyaç duyduğu bu kavram, kurumsal yapılarda çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu yüzden, küçük, orta ya da büyük ölçekli şirketlerin tümünde muhasebe ile ilgilenen bir görevli mutlaka bulunur.

Bilgi ve kontrol mekanizması halinde işleyen muhasebe, işletmelerin yapısına uygun olarak farklılıklar içerebilir. Küçük ölçekli işletmelerde gelir ve gider takibi, borç ve alacak kontrolü ile vergi takibi yeterli olurken büyük ölçekli işletmeler için raporlama ve analiz gibi çok daha kapsamlı bir takip mekanizması olması gerekir.

Muhasebecinin sorumlulukları nelerdir?

– Finansal durumu analiz etmek ve raporlamak,
– Vergilerin zamanında ve doğru bir şekilde ödenmesini sağlamak,
– Müşterilerin veya şirketin gelir ve giderlerini kontrol etmek,
– Şirket bordrolarını yönetmek,
– Piyasa eğilimlerini analiz etmek ve elde edilen verilere göre iş verimliliğini planlamak,
– Mali tutarsızlıkları gidermek,
– Bilançolar, kâr ve zarar tabloları, gelir tahminleri, bütçeler ve nakit akışı tabloları dahil olmak üzere, periyodik olarak talep edilen tüm mali raporları oluşturmak,
– Ay sonu, çeyrek sonu ve yıl sonu kapanış süreçlerini yönetmek,
– Muhasebe yönetmeliği ve vergi mevzuatında meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak,
– Birleşme, satın alma, iflas ve finansman konularında işletmelere tavsiyede bulunmak,
– Şirket bilgileri gizliliğini korumak.

Muhasebe iş pozisyonları

– Muhasebe Personeli
– Muhasebe Elemanı
– Mali Müşavir Asistanı
– Muhasebe Müdürü

Muhasebe istihdam / işyeri alanları

– Muhasebe büroları
– Mali Müşavirlik büroları
– Dış Ticaret yapan firmalar
– Bankalar
– Sigorta Şirketleri
– Vergi Daireleri
– Her türlü ticari işletme ve şirket
– Çeşitli finans kuruluşları
– Defterdarlıklar
– Maliye bakanlığı

Temel Muhasebe sertifikası nasıl alınır?

Temel Muhasebe sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Temel Muhasebe” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Temel Muhasebe” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Temel Muhasebe uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Temel Muhasebe sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından Temel Muhasebe sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Temel Muhasebe iş ilanları

Temel Muhasebe iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.