Eğitimler, Genel

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş Nedir? Amacı?

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş Nedir?

Nicel araştırma, niceliksel veriler toplayarak ve istatistiksel, matematiksel veya hesaplama teknikleri uygulayarak fenomenlerin sistematik bir araştırması olarak tanımlanır. Nicel araştırma bilgi toplayan mevcut ve potansiyel müşterilere örnekleme yöntemleri kullanarak ve çevrim içi anketler göndererek anket sonuçlarını sayısal şeklinde tasvir edilebilir. Bu rakamları dikkatli bir şekilde anladıktan sonra bir ürün veya hizmetin geleceğini tahmin etmek ve buna göre değişiklikler yapmaktır. Nicel sonuç araştırması çoğunlukla sosyal bilimlerde, araştırma çalışmasından nicel veriler toplamak için yukarıda kullanılan istatistiksel yöntemler kullanılarak yürütülür. Bu araştırma yönteminde, araştırmacılar ve istatistikçiler, söz konusu nicelikle ilgili matematiksel çerçeveler ve teoriler kullanırlar.

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerinin Amacı?

Nicel araştırmaların amacı, hipotezleri sınayarak sosyal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklamak, bulgularını genellemek, böylece sosyal yaşamı düzenleyen kültürden ve zamandan bağımsız sosyal kanunları ortaya koymak, sosyal olgu ve olaylar hakkında tahminlerde bulunmayı mümkün kılmaktır.

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası nasıl alınır?

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.