Eğitimler

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Nedir? Ne İşe Yarar?

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Nedir?

Etik doğru ve yanlış davranışları ayırt etmede temel alınan değerler sisteminin bütünüdür. Bilim felsefesi, bilimde hangi değerler sisteminden hareket edilmesi gerektiğiyle ilgilenmektedir. Bilim etiğinin özünde evrensel olarak geliştirilen ve benimsenen bir dizi ilke ve kural bulunmaktadır.
Bunların açıklanması ya da genişletilmesi amacıyla belirli bilimsel kuruluşlar da kendi etik ölçütlerini oluşturmuşlardır. Ancak bunların çoğu yeni ya da farklı olmayıp bilime ilişkin evrensel değerler sisteminin uzantısı niteliğindedir. Kurumların koyduğu kuralların büyük çoğunluğu, ilgili kurumların yorumlarından ve önerilerinden oluşmaktadır.

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği Ne İşe Yarar?

– Bilinçli onay, araştırmada yer alacak bireylerin araştırma konusunda ve kendilerinin araştırmadaki rolleri üzerinde bilinçlendirilmeleri sonucunda araştırmaya özgür iradeleriyle katılmaya onay vermelerini ifade eder.
–Bazı araştırmalar sosyal bilimlerde araştırma etiğinin gelişmesine ve belirli açık-seçik tanımlanmış etik kuralların ortaya çıkmasına özellikle aracılık eder.

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği sertifikası nasıl alınır?

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği iş ilanları

Sosyal Bilimler Özelinde Araştırma Etiği iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.