Eğitimler

İmaj Yönetimi Nedir?

İmaj Ne Demek?

İmaj, duyularla algılanan, zihinde oluşan nesne, olaylar ve kişiler için beliren izlenimlerdir. En basit anlatım şekli ile bir kişinin veya kurumun diğer kişiler veya kurumlar gözünde oluşturduğu izlenimdir. İmajın önemini bireylerin sahip olduğu değer kavramları belirlemektedir.

Bir iş görüşmesinde, bakımlı, düzgün bir kişinin etkisi karşı tarafta, olumlu oluşacaktır. Özel hayatta önemli olan bu kavramlar, işi yaşamı için de oldukça önemlidir. Mağazalarda satılan ürünlerin ilk olarak ambalajı dikkat çeker. Ambalajı ilgi çeken bir ürünün beyne ilettiği ilk izlenim, olumlu olur. Ambalajın içindeki ürün ise denenerek, değerlendirilir.

İmaj Yönetimi Nedir?

İmaj Yönetimi, bireyin başkaları üzerinde yarattığı etkinin farkına varması ve yarattığı izlenimi düzenlemesi için öğretilen yöntemleri kapsar. Hepsinin oluşumunda, gelişim sürecinde veya olumsuz gelişmesine etken olacak pek çok değişken vardır. Bu değişkenler farklı teknikler ile yönetilir. Değişkenlerin yönetilmesi direkt imajı etkiler ve imaj yönetiminin temel prensibini oluşturur. İmaj için 3 seçenek bulunmaktadır. Öz imaj, kendimizi nasıl gördüğümüzü ifade eder. Algılanan imaj, başkalarının bizi nasıl gördüğünü ifade eder. İstenen imaj, kendimizi nasıl görmek istediğimizi ve başkalarına göstermek istediğimizi imaj seçeneğidir.

Kurumsal İmaj Nedir?

Kurumsal imaj, kurumun içi ve dış ilişkilerindeki kişi veya kurumların, o kurum hakkında izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade eder. Rekabetin her geçen gün arttığı, kalite ve fiyatın ayrıştırıcı etkenler olmaktan çıktığı günümüzde, fark yaratmanın en başarılı yolu kurumsal imaj yaratmaktır. Kimlik, kurumun nasıl olduğunu, imaj ise gerçekliğin insanlar tarafında nasıl bir algı yarattığıdır.

Kurum tarafından gerçekleştirilen kurum kimliği, ile iç ve dış ilişkide olunan kişi veya kurumların algıladığı kurum imajı, zaman zaman farklılık gösterebilir. Eğer belirlenen hedef kitle, kurumun beklentisi doğrultusunda düşünüyorsa, geçek olan ile algılanan aynı hale gelir. Bu durum kurumunun kurumsal imaj yönetiminde olan başarısını ifade eder. Olumlu bir kurum imajı, uzun süreli başarı ve rekabette üstün olmak için önemlidir.

İyi bir kurumsal imaja sahip olmak, markanın mali değeri açısından kuruma mali değer olarak, kurum niteliği kazandırır. Kurumun Pazar payına katkı sağladığı için pazar açısından iyi bir kurum niteliği kazandırır. Ayrıca kurum imajının olumlu olmasının yanı sıra müşteri memnuniyetinin artmasına katkı sağlar.

Kurumda çalışan kişilerin, kuruma ait olma duygularının çoğalmasını sağlar. Kurumun ilk imaj çalışmalarında, logo ve renkler kullanılır. Amaç, kurumun dış müşteriler tarafından tanınmasına imkân sunmaktır. Kurumsal imaj, yalnız dışsal imaj oluşturmak olmadığı için kurum içindeki çalışanlar da sürecin içinde yer almalıdır.

İmaj Yönetimi sertifikası nasıl alınır?

İmaj Yönetimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “İmaj Yönetimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “İmaj Yönetimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. İmaj Yönetimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

İmaj Yönetimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen İmaj Yönetimi sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.