Eğitimler, Genel

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak için faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için kullanılır. Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır.

Geleneksel bir aşamalı yaklaşımda bir projenin tamamlanması için bitirilmesi gereken adımlar dizisi vardır. Bu tür gelenek yaklaşımda projenin geliştirilmesi için 5 bileşen sayılabilir.

– Proje başlatma aşaması,
– Proje planlama ve tasarım aşaması,
– Proje yürütme ve inşa aşaması,
– Proje gözetleme ve denetleme aşaması,
– Projenin bitimi.

İlk olarak, proje yönetiminde gereksinimler ve beklentiler ortaya koyulmalıdır. Gereksinimler hedef göz önünde bulundurarak, beklentilerse gerçekçilikten uzaklaşmayarak belirlenmelidir. Bu aşamadan sonra, hedef açıkça ifade edilmelidir. Reel dünyada rekabet eden şirketler olunduğundan, hedefler de ulaşılabilir olmalı. Aksi takdirde, proje sonucunda hedefe ulaşılamaz ve proje doğuştan başarısız hale gelir. Projenin kapsamı, maliyeti ve sonucunda erişilecek kalite de dikkatle incelenmelidir. Bu noktada, rekabetin doğduğu alanın gerektirdikleri neyse ona göre kapsam, maliyet ve kalite normları belirlenmelidir.

Artık uygulama aşamasına geçilebilir. Uygulamadaki disiplin karşılaşılan sorunları kolayca atlatmaya yardımcı olacaktır. Her şirket birçok departmanı içinde barındırdığı gibi, projenin de paydaşları bulunur. Projedeki paydaşların yönetimi, projenin ilerlemesi açısından çok önemlidir. Paydaşlar iş esnasında diğerinden tamamen bağımsız olamaz. Nihayetinde aynı projenin farklı kollarıdırlar. Böylece, birinin ilerlemesindeki eksiklik diğerini olumsuz etkileyebilir. Proje yöneticisi başlangıçta tanımlanmış gereksinimleri her paydaşta gerekli şekilde karşılamalıdır. Ya da karşılanmasına alan açmalıdır. Burada en kritik zorunluluk, şirketin kaynaklarını bir proje adına olabilecek en optimum düzeyde ve en verimli şekilde kullanabilmektir.

“Proje Yönetimi” eğitimi, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak için proje hazırlamak, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık, SANTEZ, Üniversite BAP, DPT ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazmak ve proje uzmanlığı sertifikasına (PUS) sahip olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenmektedir.

Proje Yönetimi sertifikasına sahip adaylar;
– İşletmelerin proje grupları, Ar-Ge bölümleri, Ür-Ge (ürün geliştirme) bölümleri, proje geliştirme bölümleri, tasarım ve geliştirme bölümlerinde çalışma imkânı bulabilir.
– Proje danışmanlık ofisi açabilir.
– Kişilere, firmalara ve kurumlara proje yazabilir.
– Devlet destek, hibe ve teşviklerinden proje yazarak yararlanabilir.

Proje Yönetimi iş pozisyonları

– Proje Uzmanı
– Proje Mühendisi (mühendislik bölümü mezunları için)
– Proje Teknikeri (yüksekokul mezunları için),
– Proje Araştırmacısı
– Proje Yürütücüsü
– Proje Danışmanı
– Proje Müdürü

Proje Yönetimi sertifikası nasıl alınır?

Proje Yönetimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Proje Yönetimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Proje Yönetimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Proje Yönetimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Proje Yönetimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından Proje Yönetimi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Proje Yönetimi iş ilanları

Proje Yönetimi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.