Eğitimler, Genel

Profesyonel Eğitim Koçluğu Nedir? Ne İş Yapar?

Profesyonel Eğitim Koçluğu Nedir?

Bireyin akademik yaşamda ve çalışma hayatında başarı elde etme becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür. Kişinin, kendine hedef koymasını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmesine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmasına destek sağlar.
Sınava hazırlıkta öğrenci-okul –dershane koordinasyonu sağlamak, eğitimdeki sıkıntıları aşmak, öğrencinin diğer öğrencilerden farkını göz önünde bulundurup yol haritası çıkarmak, öğrencinin özgüvenini ve motivasyonunu sürekli arttırmak, veli ile öğrenci arasında sınava hazırlıkta köprü oluşturmak, okul derslerini, deneme sınavlarını takip etmek, öğrenciye hedef belirlemesinde ve meslek seçiminde yardımcı olmak, test çalışma tekniğinin gelişmesi için özel çalışmalar hazırlamak için geliştirilen eğitim koçluğudur.

Profesyonel Eğitim Koçluğu Ne İş Yapar?

Öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs.) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olması gerekmektedir. Öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs.) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olması gerekmektedir. Öğrencinin sadece akademik başarısı ile değil, tüm sorunları ile (okul, çevre, aile, ev hayatı vs.) ele alınmasıdır. Böylece öğrenciye gerçek bir rehberlik yapılır. Eğitim koçluğu sisteminin öğrenci, aile ve Dershane idaresi ile pozitif etkileşim içinde olması gerekmektedir.
Gencin düşünme sistemlerini olumlu yönde geliştiren, içsel kaynaklarını kullanmasını ve oluşturmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan bunların sonunda da hedefini doğru olarak belirleyip bunu gerçekleştiren bir başarı felsefesidir. Öğrenciyi eğitim hayatında desteklerken velilerinde çocuklarına bu süreçte yapıcı ve destekleyici yaklaşımlar geliştirmesinde yardımcı olur. Öğrencinin belli bir dersin içeriğini tam olarak öğrenebilmesi için izlemesi gereken yollar anlaşılmaktadır. Önemli bir nokta da bu yolların her öğrenci için aynı olmadığıdır. Herkesin öğrenme sırasında kullandığı ve güçlü olduğu alanları değişiktir. Kimi insan dinleyerek, kimisi görerek, kimi dokunarak daha iyi öğrenir. Bir öğrencinin verilen bir zaman içinde, öğrenmesi gereken konuları kalıcı olarak öğrenmesi için hem zamanını iyi kullanması hem de bu zaman içinde, güçlü ve zayıf olduğu öğrenme kanallarının farkında olarak, en verimli yolları keşfetmiş olarak çalışabilmesi önemlidir.

Profesyonel Eğitim Koçluğunun Görevleri Nelerdir?

– Tüm eğitim hayatını organize eder,
– Öğrencinin yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre meslek seçimi dahil geleceğini planlamasına yardımcı olur,
– Değişimi sağlar,
– Bu değişimi sürdürebilir hale gelmesine yardımcı olur,
– Korkularla baş edilmesine ve duyguları kontrol etmeye destek olur.
– Bireylerin kendi benliğini tanıması ve hedeflerinin belirlenmesi için motive eder,
– Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için stratejiler belirleyip, yönlendir,
– Plan ve program geliştirip, planda sapmaları ve devamlılığı denetler,
– Kişilerin aile ve çevreleriyle iletişimlerinde olan aksaklıkların giderilmesini sağlar,
– Bireylerin yetenek ve ilgi odaklarının tespitini sağlayıp, mesleki yönlendirmeler yapar,
– Sınav okulda olan başarıların takibini yapıp bu yönde çözümler üretir,
– Kaygı ve stres yönetimi yaparak, bu durumlara sebep olabilecek durumların ortadan kaldırılmasını sağlar,
– Bireylerin sosyal gelişimlerine katkı sunar.

Profesyonel Eğitim Koçluğu İstihdam / İşyeri Alanları

– Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Profesyonel Eğitim Koçu olarak çalışabilirler.

Profesyonel Eğitim Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır?

Profesyonel Eğitim Koçluğu sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Profesyonel Eğitim Koçluğu” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Profesyonel Eğitim Koçluğu” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Profesyonel Eğitim Koçluğu uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Profesyonel Eğitim Koçluğu Sertifikası Ulusal ve Uluslararası Geçerli Mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Profesyonel Eğitim Koçluğu sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Profesyonel Eğitim Koçluğu İş İlanları

Profesyonel Eğitim Koçluğu iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.