Eğitimler, Genel

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri Nedir? Ne İşe Yarar?

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri Nedir?

İktisadi model kurma aşamalarını gerçekleştiren araştırmacıların kurdukları ekonometrik modellerin betimsel istatistiklerden başlayan ve öngörüler ile öneriler sürecini kadar uzanan işlemlerinin akademik literatüre uygun bir şekilde nasıl tahmin edildiği ve yazmaları gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimdir.

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri Ne İşe Yarar?

Ekonometrik bir modelin kurma aşamalarını, ortaya atılması gereken uygun hipotezleri, farklı ortamlardaki verilerin Eviews programına girişini, kurulan modele ilişkin gerekli varsayım sınamalarını, modelin program aracılığı ile tahmin edilmesini ve son olarak da öngörülerde bulunulmasını kazanmış olmayı sağlar.

Ekonometrist Ne İş Yapar? Sorumlulukları Nelerdir?

Ekonometristin temel sorumluluğu, matematik ve istatistik bilgisini kullanarak, mevcut ekonomik koşulları etkileyebilecek faktörleri tahmin etmek ve modellemektir.

– Piyasa eğilimlerini tahmin etmek üzere veri toplamak ve bunları değerlendirmek,
– Tüketici davranışlarını analiz etmek,
– Herhangi bir ekonomik problemi çözmek için plan oluşturmak,
– Verileri analiz etmek ve yorumlamak,
– Rapor hazırlamak ve araştırma sonuçlarının sunumunu yapmak,
– Müşterilerin araştırma sonuçlarını nasıl kullanacaklarına dair tavsiyede bulunmak,
– Toplanan bilgileri organize etmek ve analiz yapmak için istatistiksel yazılım kullanmak,
– Mesleki gelişimi sürdürmek.

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri sertifikası nasıl alınır?

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA  tıklayınız.

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri iş ilanları

Eviews İle Uygulamalı Temel Ekonometri iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.