Eğitimler, Genel

Değerler Eğitimi Nedir? Amaçları Nelerdir?

Değerler Eğitimi nedir?

Değerler eğitimi çerçevesinde kullanılan değer kavramı, “toplumu oluşturan bireylerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen, benimsenen ve aktarılan, toplumsal yaşayışı düzenleyen inançlar, duygular ve düşünceler” olarak tanımIanabilir.

Değerler eğitiminde diyalog kurmanın veya soru sormanın önemini kavramakta olan çocuklar bu sayede de kendini tanıma ve kendini düzgün bir şekilde tanıtma, fikirlerini özgür bir şekilde ifade etme gibi kavramları öğrenirler. Buna ek olarak değerler eğitimi bu bağlamda son derece önemli bir eğitim olup okul öncesinde olan çocuklara verilmiş olan ve mutlaka verilmesi gereken bilinçlendirme eğitimi olur.

Değerler Eğitiminin amaçları nelerdir?
Değerler eğitiminin amacı, çocukların doğuştan getirmiş olduğu en iyi tarafları ortaya çıkararak, onların kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini yardım etmek, insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak, bireyleri iyi ahlaki özelliklerle donatmak ve bunun devamını sağlamaktır. Bununla birlikte değerler eğitimi ile kendi kendine yeten ve evrensel ilkelere uygun davranışlar sergileyen bireyler yetiştirmek, bireylerde ahlaki, toplumsal ve kişisel gelişime yönelik değerlerin gelişiminin bir bütün olarak ve yaşam boyu desteklemesi amaçlanmaktadır.

Değerler Eğitimi Ne İşe Yarar?

– Olumlu karakterli bireyler yetiştirmek.
–Çocukların farklı değerler üzerine fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanımak.
–Kişinin dikkatini yararlı kültür nesneleri üzerinde toplamak.
–Öğrendikleri değerleri davranışa dönüştürme süreçlerini desteklemek.
–Bireyin düşüncelerini en iyi hangi yolla ifade edebileceğini ortaya çıkarmak.
–Sosyal ihlalleri engellemek, onaylanmayan davranışları engellemek.
–Okul-aile işbirliği sağlayarak eğitici uygulamaların desteklenmesini sağlamak.
–Bireyin sosyal statüsünü belirlemesine aracılık etmek.
–Değerler sosyal dayanışmayı destekler.

Değerler Eğitimi sertifikası nasıl alınır?

Değerler Eğitimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Değerler Eğitimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Değerler Eğitimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Değerler Eğitimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Değerler Eğitimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen
Değerler Eğitimi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Değerler Eğitimi iş ilanları

Değerler Eğitimi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.