Eğitimler

Yaratıcı Drama Nedir ve Neden Önemlidir?

Yaratıcı drama, özellikle eğitim alanında kullanılan bir tekniktir. Yaratıcı drama, öğrencilerin hayal gücünü kullanarak bir konu veya durum hakkında etkileşimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Öğrenciler, senaryoya dayalı sahneler oluşturarak, birbirleriyle etkileşimde bulunarak ve karakterlerin duygularını ve motivasyonlarını canlandırarak öğrenirler.

Yaratıcı drama, sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda terapi, liderlik ve takım çalışması alanlarında da kullanılmaktadır. Yaratıcı drama, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, sosyal becerilerini geliştirmelerine, empati kurmalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve özgüvenlerini arttırmalarına da katkıda bulunur.

Yaratıcı drama ayrıca öğretmenlerin dersleri daha ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı olur ve öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler, yaratıcı drama kullanarak öğrendikleri bilgileri hatırlamakta daha başarılı olurlar ve daha fazla ilgi gösterirler.

Yaratıcı drama, birçok farklı şekilde uygulanabilir. Örneğin, öğrenciler, tarihi olayları canlandırarak veya edebi eserlerdeki karakterleri taklit ederek öğrenmeyi deneyebilirler. Ayrıca, öğrenciler, bir konuyu tartışmak yerine, bir senaryo oluşturarak bir konuyu keşfetmeyi de deneyebilirler. Sonuç olarak, yaratıcı drama, öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak öğrenmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir tekniktir. Eğitim, terapi, liderlik ve takım çalışması alanlarında kullanılabilir ve öğretmenlerin dersleri daha ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı olabilir.

Yaratıcı Drama Sertifika Programı özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası dolayısıyla büyük önem kazanmaktadır. 66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Drama Eğitmeni istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır.