Eğitimler

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekteki amaçlarına ulaşması için gerekli olan planlama, örgütlenme, yürütme ve denetleme faaliyetlerini içerir. Bu, organizasyonun mevcut kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasını ve gelecekteki fırsatları değerlendirmesini içerir. Stratejik yönetim ayrıca, organizasyonun iç ve dış faktörleri analiz etmesini ve bunların etkilerini azaltmasını içerir.

Stratejik yönetim, bir organizasyonun uzun vadeli hedeflere ulaşması için gerekli olan tüm faaliyetleri kapsar. Bu, organizasyonun mevcut kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasını, rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanmasını, pazar fırsatlarını değerlendirmesini ve gelecekteki tehlikelere karşı hazırlıklı olmasını içerir. Stratejik yönetim süreci genellikle dört aşamadan oluşur:

Strateji belirleme: Bu aşamada organizasyonun amaçları ve hedefleri belirlenir ve bu amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek için gereken stratejiler oluşturulur. Bu aşamada, iç ve dış faktörlerin analizi yapılır ve bu faktörlerin etkileri değerlendirilir. Örneğin, pazar trendleri, rakipler, mevcut kaynaklar, müşteri ihtiyaçları ve çevre faktörleri gibi faktörler incelenir.

Strateji uygulama: Bu aşamada, stratejiler uygulanır ve gerekli kaynaklar atanır. Bu aşamada, organizasyonun yapısı, süreçleri ve politikaları güncellenir ve stratejilerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan insan kaynakları, finansal kaynaklar ve teknolojik kaynaklar sağlanır.

Strateji izleme: Bu aşamada, stratejilerin uygulanmasının etkisi izlenir ve gerekirse düzeltmeler yapılır. Bu aşamada, organizasyonun performansı izlenir ve stratejilerin gerçekleştirilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlar çözülür.

Strateji değerlendirme: Bu aşamada, stratejilerin uygulanmasının sonuçları değerlendirilir ve gelecekteki stratejiler için dersler çıkarılır. Bu aşamada, organizasyonun amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı, stratejilerin etkisi ve stratejilerin gerçekleştirilmesinde kullanılan kaynakların verimliliği gibi konular incelenir.

Stratejik yönetim, bir şirketin hedeflerini belirleme, stratejiler oluşturma ve uygulama sürecini içerir. Bu süreç, şirketin iç ve dış çevresini analiz etmeyi, mevcut durumunu değerlendirmeyi ve gelecekteki fırsatları ve tehlikeleri tahmin etmeyi içerir. Stratejik yönetim uygulamak için şirket yöneticileri, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

İşletmenin amacını ve hedeflerini belirlemek: Şirketin ne yapmak istediği ve ne olmak istediği belirlenmelidir.

İç ve dış çevre analizi: Şirketin iç ve dış çevresindeki faktörler analiz edilmelidir. Bu faktörler arasında pazar, rakipler, müşteriler, tedarikçiler, ekonomik durum, yasal ve politik çevre gibi faktörler yer alır.

Strateji oluşturma: Analiz sonucunda ortaya çıkan fırsatlar ve tehlikeler doğrultusunda stratejiler oluşturulmalıdır.

Strateji uygulama: Oluşturulan stratejiler uygulanmalı ve sonuçları izlenmelidir.

İzleme ve değerlendirme: Stratejilerin etkileri izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bu süreçte stratejilerin etkileri gözlemlenir ve gerekli düzeltmeler yapılır.

Stratejik Yönetim sertifikası nasıl alınır?

Stratejik Yönetim sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Stratejik Yönetim” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Stratejik Yönetim” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Stratejik Yönetim uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Stratejik Yönetim sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Stratejik Yönetim sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.