Eğitimler

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama, bir organizasyonun gelecekteki amaçlarını belirlemek, gerekli kaynakları sağlamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli adımların belirlenmesi sürecidir. Bu süreç genellikle yıllık veya daha uzun bir dönem için yapılır ve organizasyonun genel yönlendirmesini sağlar. Stratejik planlama ayrıca organizasyonun mevcut durumunu değerlendirmekte ve gelecekte olası fırsatlar ve tehlikeleri belirlemekte yardımcı olur.

Amaçların belirlenmesi: Stratejik planlama sürecinin ilk adımı, organizasyonun ne yapmak istediğinin belirlenmesidir. Bu amaçlar genellikle uzun vadeli ve genel yönlendirmeler şeklindedir ve organizasyonun ne olmak istediğini belirtir.

Mevcut durum analizi: Stratejik planlama sürecinin ikinci adımı, organizasyonun mevcut durumunun analiz edilmesidir. Bu analiz organizasyonun iç ve dış çevresini değerlendirir ve organizasyonun mevcut durumunu, güçlerini, zayıflıklarını, fırsatlarını ve tehlikelerini ortaya koyar.

Stratejik seçeneklerin belirlenmesi: Mevcut durum analizinin sonucunda, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için stratejik seçenekler belirlenir. Bu seçenekler genellikle organizasyonun güçlerini ve fırsatlarını kullanarak amaçları gerçekleştirmek için gerekli adımları içerir.

Stratejik planın uygulanması: Stratejik planlama sürecinin son adımı, belirlenen stratejik seçeneklerin uygulanmasıdır. Bu adım organizasyonun amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanmasını ve gerekli adımların atılmasını içerir.

İzleme ve değerlendirme: Stratejik planın uygulanması sürecinde, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için yapılan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Bu adım, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için gerekli adımların atılıp atılmadığını ve amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçer.

Stratejik Planlamanın Özellikleri Nelerdir?

Uzun vadeli: Stratejik planlama genellikle yıllık veya daha uzun bir dönem için yapılır ve organizasyonun uzun vadeli amaçlarını belirler.

Genel yönlendirme: Stratejik planlama organizasyonun genel yönlendirmesini sağlar ve organizasyonun ne olmak istediğini belirtir.

Değerlendirme ve analiz: Stratejik planlama sürecinde, organizasyonun mevcut durumu değerlendirilir ve gelecekte olası fırsatlar ve tehlikeler belirlenir.

Stratejik seçenekler: Stratejik planlama sürecinde, organizasyonun amaçlarına ulaşmak için stratejik seçenekler belirlenir.

Uygulama ve izleme: Stratejik planlama sürecinde, belirlenen stratejik seçenekler uygulanır ve organizasyonun amaçlarına ulaşmak için yapılan çalışmalar izlenir ve değerlendirilir.

Esneklik: Stratejik planlama sürecinde, organizasyonun mevcut durumunun ve çevrenin değişebilmesi göz önünde bulundurulur ve esnek bir yaklaşım benimsenir.

Süreklilik: Stratejik planlama sürekli bir süreçtir ve periyodik olarak yeniden değerlendirilir ve güncellenir.

Stratejik Planlama sertifikası nasıl alınır?

Stratejik Planlama sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Stratejik Planlama” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Stratejik Planlama” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Stratejik Planlama uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Stratejik Planlama sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Stratejik Planlama sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.