Eğitimler, Genel

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş Nedir? Amacı?

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş Nedir?

Nitel araştırma, yorumlayıcı yaklaşıma dayanır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin
kullanıldığı, olgu ve olayların kendi doğal ortamları içinde gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır. Nitel araştırma yöntemi ise, insanların sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir kavramdır.

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerinin Amacı?

Sosyal araştırmanın amacı, insanların bakış açılarını ve doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği nasıl inşa ettiklerini anlamak, sosyal olguları derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde betimlemek ve sosyal olgu ve olayları ve aralarındaki karmaşık ilişkiyi kendi bağlamı içinde yorumlamaktır. Sosyal olgular karşılıklı etkileşim içinde, değişken, çeşitli, karmaşık ve belirsizdir, aralarındaki ilişkinin yönünü tam olarak belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle nitel yöntem nedensellik ilişkisine önem vermez, tahmin ve genelleme amacı taşımaz.

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası nasıl alınır?

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemlerine Giriş sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.