Eğitimler

Lojistik Yönetimi Nedir? Süreçleri Nelerdir?

Lojistik Nedir?

Loji̇sti̇k, üretim ve dağıtım süreçlerinde mal ve hizmetlerin planlanması, üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve takibi için kullanılan yöntemler ve tekniklerin tümüne verilen addır. Loji̇sti̇k, malın en uygun maliyetle en doğru yere ve zamana ulaşmasını amaçlar.

Loji̇sti̇k, üretim ve dağıtım süreçlerindeki mal ve hizmet akışının en etkili ve verimli şekilde yönetilmesini içerir. Bu süreç, malın üretildiği yerden tüketiciye kadar olan tüm aşamaları kapsar, depolama, nakliye, dağıtım ve takip gibi fonksiyonları da içerebilir. Loji̇sti̇k, maliyetleri minimize etmeyi, verimliliği artırmayı ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlar. Günümüzde, loji̇sti̇k, e-ticaret, sağlık, hükümet ve çok daha fazla sektörde önemli bir rol oynamaktadır.

Lojistik Yönetimi Süreçleri Nelerdir?

Loji̇sti̇k süreçleri, mal ve hizmetlerin planlanmasından takibine kadar olan tüm aşamaları içerebilir ve şunları içerebilir:

Tedarik zinciri yönetimi: Mal ve hizmetlerin üretilmesi ve tedarikçilerden satın alınması sürecini yönetme.

Üretim planlaması ve yönetimi: Üretim sürecini planlama ve yönetme, üretim maliyetlerini minimize etme ve verimliliği artırma.

Depolama ve stok yönetimi: Ürünlerin depolanması ve stokların yönetilmesi, envanter kontrolü ve stok seviyelerinin optimal hale getirilmesi.

Nakliye ve dağıtım: Ürünlerin nakliye ve dağıtımı, nakliye maliyetlerini minimize etme ve müşteri teslimatının verimli bir şekilde yapılması.

Ürün takibi ve izleme: Ürünlerin takibinin ve izlenmesinin yapılması, maliyetlerin takibinin ve maliyet kontrolünün yapılması.

Müşteri hizmetleri: Müşteri taleplerinin ve şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi.

Bu süreçler, loji̇sti̇k yöneticileri tarafından yönetilir ve verimli bir şekilde uygulanması, maliyetlerin minimize edilmesi, müşteri memnuniyetinin artması ve üretim ve dağıtım süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Lojistik Yönetiminin Aşamaları Nelerdir?

Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management): Tedarik zincirindeki mal ve hizmetlerin üretilmesi ve tedarikçilerden satın alınması süreçlerinin yönetimi.

Üretim Planlaması ve Yönetimi (Production Planning and Management): Üretim sürecinin planlanması ve yönetilmesi, üretim maliyetlerinin minimize edilmesi ve verimliliğin artırılması.

Depolama ve Stok Yönetimi (Storage and Inventory Management): Ürünlerin depolanması ve stokların yönetilmesi, envanter kontrolü ve stok seviyelerinin optimal hale getirilmesi.

Nakliye ve Dağıtım (Transportation and Distribution): Ürünlerin nakliye ve dağıtımı, nakliye maliyetlerinin minimize edilmesi ve müşteri teslimatının verimli bir şekilde yapılması.

Ürün Takibi ve İzleme (Product Tracking and Monitoring): Ürünlerin takibinin ve izlenmesinin yapılması, maliyetlerin takibinin ve maliyet kontrolünün yapılması.

Müşteri Hizmetleri (Customer Service): Müşteri taleplerinin ve şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin maksimize edilmesi.

Lojistik Teknolojileri (Logistics Technologies): Lojistik süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi için kullanılan teknolojiler, veri analitik, nakliye takibi ve dağıtım planlaması gibi.

Lojistik Yönetimi Stratejileri (Logistics Management Strategies): Lojistik süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi için kullanılan stratejiler, maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyeti ve verimlilik gibi.

Lojistik Yönetimi sertifikası nasıl alınır?

Lojistik Yönetimi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Lojistik Yönetimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Lojistik Yönetimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Lojistik Yönetimi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Lojistik Yönetimi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Lojistik Yönetimi sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Lojistik Yönetimi iş ilanları

Lojistik Yönetimi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.