Eğitimler

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi Nedir? Ne İşe Yarar?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Nedir?

ISO 22000, gıda endüstrisinde gıda güvenliğini garanti etmek için belirlenmiş bir uluslararası standarttır. Bu standart, gıda üretim sürecinde gıdanın üretimden paketlenmesine kadar olan tüm aşamalarda gıda güvenliğini garanti etmek amacıyla tasarlanmıştır.

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemini içermektedir ve bu sistem, gıdanın üretim ve ticaret sürecinde potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları tanımlar. Standart, gıda güvenliği yönetim sistemini etkili bir şekilde yürütmek için gerekli olan kurallar ve prosedürleri de içermektedir. ISO 22000’in uygulanması, gıda endüstrisindeki tüm aktörlerin (ürün tedarikçileri, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler vb.) gıda güvenliği konularında sorumlu olduğunu ve bu konulara karşı öncelik vermelerini gerektiğini gösterir. Standart, gıda endüstrisinin uluslararası düzeyde uyumlu hale gelmesini ve gıda güvenliği konularında dünya çapında eşit bir yaklaşım benimsemesini amaçlar.

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) temel alınarak tasarlandı ve gıda endüstrisinde gıda güvenliğini garanti etmek için tüm aktörlerin (ürün tedarikçileri, üreticiler, dağıtıcılar, perakendeciler, vb.) gıda güvenliği konularında sorumlu olduğunu ve bu konulara karşı öncelik vermelerini gerektiğini belirler.

ISO 22000, gıda endüstrisindeki tüm aktörlerin gıda güvenliği yönetim sistemini kurmasını ve uygulamasını zorunlu kılar. Bu yönetim sistemi, gıda güvenliği konularını belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları tanımlar. ISO 22000’in uygulanması, gıda üreticilerinin ve dağıtıcılarının gıda güvenliği konularına karşı çok dikkatli olmasını, potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları atmasını gerektirir. Standart, gıda üretim sürecinde gıda güvenliğini garanti etmek için gereken tüm aşamaları (ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım, vb.) kapsar.

ISO 22000 standartı, gıda endüstrisinde gıda güvenliği konularında dünya çapında eşit bir yaklaşım benimsemesini ve gıda endüstrisinin uluslararası düzeyde uyumlu hale gelmesini amaçlar. Standart, ayrıca gıda güvenliği konularında kalite ve güvenilirliği artırmak için faydalı olabilir ve gıda endüstrisinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırabilir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi Nedir ve Neyi Amaçlar?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi, gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularını anlamalarını, ISO 22000 Gıda Güvenliği Standartı’nın gereksinimlerini kavramalarını ve uygulamalarını öğrenmelerini amaçlar. Bu eğitim, gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği yönetim sistemi kurması, uygulaması ve yürütmesi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, ayrıca gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularında sorumlu olduğunu ve bu konulara karşı öncelik vermelerini gerektiğini kavramalarına yardımcı olur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi, gıda endüstrisinde çalışanların gıda güvenliği yönetim sistemi içindeki rol ve sorumluluklarını tanımalarını ve bu rol ve sorumlulukları yerine getirmelerini sağlar. Eğitim, ayrıca gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularında dikkatli ve hassas olmalarını ve gıda güvenliği konularında potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları atmalarını öğrenmelerini sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi, gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularına karşı çok dikkatli olmasını, potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları atmasını gerektirir ve bu sayede gıda üretim sürecinde gıda güvenliğini garanti etmeyi amaçlar. ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi genellikle gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularını ve gıda güvenliği yönetim sistemlerini öğrenmelerini amaçlar. Eğitim, gıda güvenliği konularını anlamayı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Standartı’nın gereksinimlerini kavramayı, gıda güvenliği yönetim sistemi kurma, uygulama ve yürütme becerilerini geliştirmeyi içerir.

Eğitim, gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği yönetim sistemi içindeki rol ve sorumluluklarını tanımasını ve bu rol ve sorumlulukları yerine getirmesini sağlar. Eğitim ayrıca, gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularında dikkatli ve hassas olmasını, potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları atmasını öğrenmelerini sağlar.

Eğitim, ayrıca gıda endüstrisindeki çalışanların gıda güvenliği konularına karşı çok dikkatli olmasını, potansiyel tehlikeleri belirlemek, önlemek ve yönetmek için gereken adımları atmasını gerektirir ve bu sayede gıda üretim sürecinde gıda güvenliğini garanti etmeyi amaçlar. ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi, gıda endüstrisinde çalışanların gıda güvenliği konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve bu sayede gıda üretim sürecinde gıda güvenliğini garanti etmeyi amaçlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimi Hangi Başlıklarda İncelenir?

ISO 22000 gıda güvenliği eğitimi, aşağıdaki başlıklar üzerinde incelenir:

 1. Gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) kavramı ve prensipleri
 2. Gıda güvenliği risk değerlendirmesi
 3. Gıda maddeleri ve gıda ürünlerinin takibi ve kontrolü
 4. Kalite ve gıda güvenliği yönetimi süreci
 5. Gıda güvenliği risk yönetimi
 6. Gıda güvenliği etiketleme ve tanımlama
 7. Gıda güvenliği eğitimi ve personel konuları
 8. Gıda güvenliği alanındaki yasal ve normatif mevzuat.

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemi standartlarını ve gıda güvenliği risk değerlendirme prensiplerini kapsar ve bu prensiplerin uygulanmasını ve uygunluğunu garanti etmek için eğitim programı sunar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimini Kimler Almalıdır?

ISO 22000 gıda güvenliği eğitimi, gıda sektöründeki tüm çalışanlar ve gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarından sorumlu olanlar için tavsiye edilir. Aşağıdaki gruplar ISO 22000 gıda güvenliği eğitiminden yararlanabilir:

 1. Gıda üreticileri ve işletmeleri
 2. Gıda ithalatı, ihracatı ve dağıtımı yapan firmalar
 3. Gıda depolama ve dağıtım merkezleri
 4. Gıda hizmeti sunan restoranlar, kafeler, otel ve benzeri işletmeler
 5. Gıda ürünleri satan perakendeciler
 6. Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarından sorumlu müdürler, kalite ve gıda güvenliği yöneticileri.

Bu eğitim, gıda güvenliği yönetim sistemi uygulamalarını daha iyi anlamaya ve uygulamaya yönelik faydalı bir adım olarak kabul edilir ve gıda güvenliği risklerini minimum seviyede tutmak için gerekli olan bilgi ve becerileri sunar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikası nasıl alınır?

ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “ISO 22000 Gıda Güvenliği” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “ISO 22000 Gıda Güvenliği” sertifikasına sahip olabilirsiniz. ISO 22000 Gıda Güvenliği uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

ISO 22000 Gıda Güvenliği iş ilanları

ISO 22000 Gıda Güvenliği iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.