Eğitimler, Genel

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi Nedir? Ne İş Yapar?

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi nedir?

İç tetkikçi eğitiminin amacı, kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını denetlemekle yükümlü, kuruluş içi tetkikçilerin ve tedarikçi denetiminde görev alacak denetçilerin eğitilmesidir.

Firmaların ya da kuruluşların, kurmuş oldukları yönetim sistemlerini ne kadar aktif kullanıp kullanmadıklarını kontrol ettikleri ister kurum içerisinde ister dışarıdan bağımsız bir denetçi tarafından yaptırmış oldukları belli periyotlarla uygulanan denetimler ve uygulamalar bütünüdür.

Yenilenen standart ile beraber İç tetkik yapmadan önce bu uygulama yapılırken hangi aşamalarda iç tetkikin başarılı gerçekleşmesine engel olabilecek, kurumsal, personelsel ….vb. etkenlerin önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Firmada kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin, kuruluş tarafından oluşturulan kalite standartlarına ve sistem tarafından önceden hazırlanmış olan mevcut düzenlemelere uyup uymadığının kontrol edilmesi anlamına gelen iç denetim sistemi, aynı zamanda oluşturulmuş standartların etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını ve aynı çizgide sürdürülüp sürdürülmediğini de kontrol eder.

Bir kuruluşta iç tetkik işleminin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için iç tetik yetkililiklerinin denetim konusu olan standartlarla ilgili eğitimli ve standardın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde bilgi sahibi olması gerekir. Uzaktan eğitim programlarının içeriğinde yer alan denetim standartları ve teknikleri konusundaki detaylı bilgiler ise, katılımcıların yeterli düzeye gelerek iç tetkik alanında aktif bir alabilmeleri açısından oldukça önemlidir.

İç Denetçinin / Tetkikçinin sorumlulukları nelerdir?

– Kurum hakkında bilgi edinmek için rapor, beyan ve kayıtları incelemek,
– Firmanın, yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
– Önemli ticari faaliyetler üzerinde risk değerlendirmeleri yapmak,
– Risk yönetimi süreçlerinin ne kadar iyi çalıştığını araştırmak,
– Riskten kaçınma önlemleri ve maliyet tasarrufu tavsiyelerinde bulunmak,
– Şirketin iş kesintisi durumunda nasıl bir performans göstereceğine dair analiz yapmak,
– Yeni fırsatların nasıl ele alınacağı konusunda yönetime destek vermek,
– Muhasebe belgelerini, rapor, veri ve akış şemalarını değerlendirmek,
– Denetim sonuçlarını yansıtan raporlar hazırlamak ve sunmak,
– Geçerlilik, yasallık ve hedeflenen başarıyı sağlamak için tavsiyede bulunmak,
– Yönetim ve denetim komitesi ile iletişimi sürdürmek,
– Her seviyedeki yönetici ve personele, eğitim oturumları düzenleyerek rehberlik sağlamak,
– İç denetim kapsamını belirlemek ve yıllık planları geliştirmek.

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi iş pozisyonları

– ISO 19011 Uzmanı
– İç Denetçi
– Tetkikçi

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi sertifikası nasıl alınır?

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi iş ilanları

ISO 19011 İç Denetçi Tetkikçi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.