Eğitimler, Genel

ISO 14001 Çevre Yönetimi Nedir? Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

Özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyaya değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.
Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre ; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

– Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
– İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
– Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
– Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
– Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
– Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
– Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
– İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
– Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
– Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası nasıl alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi iş ilanları

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.