Eğitimler

İSGYS Nedir ve Neden Önemlidir?

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, hem işçilerin hem de işverenlerin yaşamları için kritik bir konudur. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sadece işçilerin sağlığını korumakla kalmaz, aynı zamanda iş yerlerinin verimliliğini artırır ve işverenlere yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olur. İşte bu bağlamda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) kavramı gündeme gelir.

Birinci Bölüm: İSGYS Nedir?

 • İSGYS’nin tanımı ve temel bileşenleri
 • İSGYS’nin amacı ve işlevi
 • İSGYS’nin tarihsel gelişimi ve kökenleri

İkinci Bölüm: İSGYS Unsurları

 • İSGYS’nin temel unsurları: Politika, Planlama, Uygulama, İzleme ve İyileştirme
 • İSGYS’nin işyeri organizasyonunda nasıl uygulandığı

Üçüncü Bölüm: İSGYS ve Yasal Mevzuat

 • Türkiye’de İSGYS’yi düzenleyen yasal mevzuat ve yönetmelikler
 • İSGYS’nin işverenlere ve işçilere getirdiği yasal yükümlülükler

Dördüncü Bölüm: İSGYS Kurulumu ve Belgelendirme

 • İSGYS’nin kurulum süreci ve adımları
 • İSGYS’nin belgelendirme süreci ve gereksinimleri
 • İSGYS belgesinin önemi ve faydaları

Beşinci Bölüm: İSGYS’nin İşyerine Katkıları

 • İSGYS’nin iş sağlığı ve güvenliği performansını nasıl iyileştirdiği
 • İSGYS’nin işverenlere sağladığı avantajlar
 • İSGYS’nin işçilerin güvenliğini ve refahını nasıl artırdığı

Altıncı Bölüm: İSGYS Eğitimi ve Farkındalık

 • İSGYS eğitiminin önemi ve içeriği
 • İşçilerin İSGYS hakkındaki farkındalığını artırmak için yapılması gerekenler

Yedinci Bölüm: İSGYS ve Sürekli İyileştirme

 • İSGYS’nin sürekli iyileştirme sürecindeki rolü
 • İSGYS ile iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl geliştirildiği
 • İSGYS’nin işyeri kültürüne etkisi

Sonuç:

 • İSGYS’nin iş sağlığı ve güvenliği açısından neden bu kadar önemli olduğu
 • İSGYS’nin işçilerin, işverenlerin ve toplumun genel refahına katkıları