Eğitimler

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Nedir? Ne İş Yarar?

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Nedir?

“GLP” genel olarak “Good Laboratory Practices” anlamına gelir. GLP, klinik çalışmaların yürütülmesinde ve farmakolojik, toksikolojik veya diğer benzer araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılan kalite kontrol ve standart uygulamaların kümesidir. GLP uygulamaları, laboratuvar çalışmalarının doğruluğunu, güvenilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini artırmak için tasarlandı. Bu uygulamalar, laboratuvar personelinin eğitimini, dokümantasyonu, ekipmanın kalibrasyonunu ve çalışma ortamını kapsar. Ayrıca, çalışmanın tasarımından sonuçların raporlanmasına kadar olan tüm aşamaları ve prosedürleri de kapsar. GLP uygulamalarının amacı, çalışmaların sonuçlarının objektif, tutarlı ve güvenilir şekilde yorumlanabilmesini sağlamaktır. Bu, çalışmaların kabul edilmesi ve uygulanması için gerekli olan güvenilirlik ve doğruluğun sağlanmasını amaçlar.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Nedir ve Neyi Amaçlar?

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi, Good Laboratory Practice (GLP) yönetmeliğine uygun laboratuvar çalışmalarının yürütülmesini sağlamaya yönelik bir eğitimdir. GLP, özellikle farmakolojik, toksikolojik veya ekotoksikolojik testlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmak amacıyla tasarlandı.

Eğitim, laboratuvar ortamında çalışan tüm personel için tavsiye edilir ve aşağıdaki ilkeleri kapsar:

 1. Dokümantasyon: Laboratuvar çalışmalarının tüm aşamalarının doğru bir şekilde dokümantasyonu.
 2. Eşitlik: Benzer çalışmalar için benzer koşulların sağlanması.
 3. Güncelleme: Laboratuvar çalışmalarının sürekli olarak güncellenmesi.
 4. Kalite kontrolü: Laboratuvar çalışmalarının kalitesinin sürekli olarak denetlenmesi.
 5. Personel eğitimi: Laboratuvar çalışmalarını yürüten personel için gerekli eğitimlerin verilmesi.

Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilir ve eğitilen kişilerin GLP ilkelerini anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi, laboratuvar çalışmalarının güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmak ve laboratuvar ortamının uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla önemlidir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi Hangi Başlıklarda İncelenir?

 1. GLP nedir ve neden önemlidir: GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları hakkında genel bilgi verir ve GLP uygulamalarının önemi açıklanır.
 2. GLP uygulamalarının amacı ve ilkeleri: GLP uygulamalarının amacı ve ilkeleri açıklanır ve neden bu ilkelerin önemi vurgulanır.
 3. Laboratuvar personelinin rolü ve sorumlulukları: Laboratuvar personelinin GLP uygulamalarının uygulanmasında oynayabileceği rol ve sorumlulukları açıklanır.
 4. Laboratuvar ekipmanının kalibrasyonu ve kontrolü: Laboratuvar ekipmanının sürekli olarak kalibre edilmesi ve kontrol edilmesi gerektiği açıklanır.
 5. Laboratuvar çalışma ortamının kontrolü: Laboratuvar çalışma ortamının uygun bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği açıklanır.
 6. Çalışma dokümantasyonu ve kaydedilmesi: Laboratuvar çalışmalarının detaylı bir şekilde dokümantasyonunun tutulması gerektiği açıklanır.
 7. Çalışmanın tasarımı ve planlaması: Laboratuvar çalışmalarının uygun bir şekilde tasarlandığı ve planlandığı açıklanır.
 8. Sonuçların raporlanması ve değerlendirilmesi: Laboratuvar çalışmalarının sonuçlarının uygun bir şekilde raporlandığı ve değerlendirildiği açıklanır.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimini Kimler Almalıdır?

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi, laboratuvar ortamında çalışan tüm personel için tavsiye edilir. Eğitim, laboratuvar çalışmalarının güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmak amacıyla uygulanır ve aşağıdaki kategorilerdeki kişiler için önemlidir:

 1. Laboratuvar teknisyenleri: Laboratuvar çalışmalarını yürüten ve uygulayan teknisyenlerin GLP ilkelerini anlamaları ve uygulamaları gerekir.
 2. Laboratuvar müdürleri: Laboratuvar müdürleri, GLP uygulamalarının uygun şekilde yürütülmesi için sorumlu olmalıdır ve GLP ilkelerini anlamalıdır.
 3. Araştırma asistanları: Laboratuvar çalışmalarında araştırma asistanları, GLP ilkelerini anlamalı ve uygulamalıdır.
 4. Kalite kontrol ekibi: Kalite kontrol ekibi, GLP uygulamalarının uygun şekilde yürütülmesini ve uygunluğunu denetlemelidir.
 5. Üretim ekibi: Üretim ekibi, GLP uygulamalarının uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini anlamalı ve uygulamalıdır.

Herkes, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Eğitimini alarak laboratuvar çalışmalarının güvenilirliğini ve doğruluğunu artırabilir ve laboratuvar ortamının uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayabilir.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikası nasıl alınır?

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları” sertifikasına sahip olabilirsiniz. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.