Eğitimler

Global Gap (İyi Tarım) Nedir?

Global Gap (İyi Tarım) Nedir?

“Global Good Agriculture” (Global İyi Tarım) terimi, tarım ve gıda üretiminin dünya çapında verimli, sürdürülebilir ve adaletli bir şekilde yapılmasını hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım, tarım ve gıda üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan uygun bir şekilde yapılmasını, aynı zamanda çiftçilerin ve gıda üreticilerinin haklarının korunmasını ve insan sağlığına uygun gıda üretimini içerir. Global İyi Tarım, tarımsal üretimin verimliliğini artırmayı, çevresel etkilerini azaltmayı ve gıda güvenliğini sağlamayı amaçlar.

“GlobalGAP” (Global İyi Tarım Uygulamaları) terimi, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği standartlarını belirlemeyi amaçlayan bir sertifikasyon programıdır. GlobalGAP, tarım ve gıda üretiminin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan uygun bir şekilde yapılmasını teşvik etmek için tasarlandı. Bu program, üreticilere ve ürünlere sertifikasyon vermekte ve müşterilerin ve tüketicilerin güvenli ve sürdürülebilir ürünler satın almalarına yardımcı olmaktadır. GlobalGAP sertifikasyonu, tarım ve gıda sektöründeki tüm üretim aşamalarını, çiftçiden tüketiciye kadar takip etmekte ve değerlendirmektedir.

Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları Nelerdir?

GlobalGAP (Global İyi Tarım Uygulamaları) programı tarımsal üretimde uygulanması gereken bir dizi önemli standartlar belirlemektedir. Bu standartlar şunları içerebilir:

Çevresel sürdürülebilirlik: Tarım ve gıda üretiminin çevreye olan etkisi, toprak kalitesi, su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi gibi konuları kapsar.

Hayvan refahı: Tarım ve gıda üretiminde hayvanların refahı, beslenmeleri, barınma koşulları ve işlenmeleri gibi konuları kapsar.

İşletme yönetimi: Tarım ve gıda üretiminde işletme yönetimi, üretim süreci, çalışma şartları, çalışanların eğitimi ve hakları gibi konuları kapsar.

Gıda güvenliği: Tarım ve gıda üretiminde gıda güvenliği, hijyen, paketleme ve etiketleme gibi konuları kapsar.

Ürün kalitesi: Tarım ve gıda üretiminde ürün kalitesi, ürün standardı, ürün güvenliği ve tüketici gereksinimleri gibi konuları kapsar.

Bu standartların tamamına uymak, tarım ve gıda üreticilerinin GlobalGAP sertifikasyonunu almasını sağlar. Bu sertifikasyon, üreticilerin verimli, sürdürülebilir ve adaletli bir şekilde tarım ve gıda üretim yapmasını teşvik eder ve tüketicilere güvenli ve sürdürülebilir ürünler sunmasına yardımcı olur.

Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları Eğitimini Kimler Almalı?

GlobalGAP (Global İyi Tarım Uygulamaları) eğitimi, tarım ve gıda üretiminde sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konulara hâkim olmak isteyen ve GlobalGAP sertifikasyonu almak isteyen çiftçiler, tarım işletmeleri yöneticileri, gıda işletmeleri yöneticileri, gıda mühendisleri ve diğer tarım ve gıda sektöründeki profesyonellere yöneliktir.

Bu eğitim, tarım ve gıda sektöründeki profesyonellerin GlobalGAP standartlarının uygulanmasına ve sertifikasyon sürecine hâkim olmasını sağlar. Eğitim, tarım ve gıda üretimindeki süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiği, gıda güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında uygulama örnekleri, sertifikasyon süreci ve sonrasında GlobalGAP sertifikasının kullanımı gibi konuları kapsar.

Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları sertifikası nasıl alınır?

Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Global Gap (İyi Tarım) Uygulamaları sertifikası e-devlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.