Genel

Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Yaklaşımlar: Normatif Yaklaşım, Bireysel Farklılık Yaklaşımı ve Yaşam Aşamaları Yaklaşımı

Normatif Yaklaşım:
Normatif yaklaşım, gelişimdeki tipik ve genel olarak beklendiği gibi olan davranışları ve özellikleri tanımlar. Bu yaklaşıma göre, insanların gelişimi, genel olarak belirli bir sırayı takip eder ve aynı aşamalardan geçerler. Örneğin, normatif yaklaşıma göre, çocuklar genellikle önce emekler, sonra yürür ve daha sonra koşarlar.

Bireysel Farklılık Yaklaşımı:
Bireysel farklılık yaklaşımı, her bireyin kendine özgü gelişim yolu olduğunu kabul eder. Bu yaklaşıma göre, herkes farklı bir hızda ve şekilde gelişir ve bazı bireyler diğerlerinden daha hızlı veya daha yavaş gelişebilirler. Örneğin, bir çocuk yürümeyi daha erken yaşta öğrenebilirken, diğer bir çocuk bunu daha geç yaşta öğrenebilir.

Yaşam Aşamaları Yaklaşımı:
Yaşam aşamaları yaklaşımı, insanların gelişiminin yaşamları boyunca belirli aşamaları takip ettiğini öne sürer. Bu yaklaşıma göre, insanların yaşamları boyunca belirli görevleri tamamlamaları gerektiği ve bu görevleri tamamlayarak geliştikleri düşünülür. Örneğin, Erik Erikson’un psikososyal gelişim kuramı, insanların yaşamları boyunca belirli psikososyal krizlerle karşılaştıklarını ve bu krizleri başarıyla çözerek geliştiklerini savunur.

Sonuç olarak, gelişim psikolojisinde kullanılan yaklaşımlar, insanların gelişimini farklı şekillerde açıklamaktadır. Normatif yaklaşım, genel olarak beklenen gelişim sürecini tanımlarken, bireysel farklılık yaklaşımı her bireyin kendine özgü bir gelişim yolu olduğunu kabul eder. Yaşam aşamaları yaklaşımı ise insanların yaşamları boyunca belirli aşamaları takip ettiklerini öne sürer.

Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Yöntemler: Gözlem, Testler ve Röportajlar

Gelişim psikolojisinde, insanların gelişimlerini anlamak için çeşitli araştırma yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Gözlem: Gelişim psikolojisinde gözlem, davranışların, tepkilerin ve diğer değişkenlerin doğrudan gözlemlenmesiyle gerçekleştirilir. Gözlem yöntemi, araştırmacıların çocukların davranışlarına doğrudan tanıklık etmelerini sağlar. Bu yöntem genellikle, çocukların doğal ortamlarında (örneğin evlerinde veya okullarında) gözlem yapılmasıyla gerçekleştirilir.

Testler: Gelişim psikolojisinde kullanılan testler, çocukların belirli becerileri veya yetenekleri ölçmek için tasarlanmıştır. Bu testler, genellikle belirli yaş gruplarına uygun olarak hazırlanır ve örneğin çocukların dil gelişimini, bilişsel gelişimini veya motor gelişimini ölçmek için kullanılır.

Röportajlar: Gelişim psikolojisinde kullanılan röportajlar, çocuklarla veya ebeveynleriyle yapılan görüşmelerdir. Bu görüşmeler, araştırmacıların çocukların ya da ebeveynlerinin deneyimlerini ve görüşlerini anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, bir araştırmacı, bir çocuğun okul deneyimlerini veya evdeki ilişkilerini anlamak için çocukla veya ebeveynleriyle bir röportaj yapabilir.

Bu yöntemler, gelişim psikolojisindeki araştırmaların yapısını oluşturur. Gözlem yöntemi, araştırmacılara doğrudan çocukların davranışlarına tanıklık etme fırsatı sağlar. Testler, çocukların belirli becerilerini veya yeteneklerini ölçmek için kullanılırken, röportajlar ise araştırmacılara çocukların deneyimlerini ve görüşlerini anlamak için bir fırsat sunar. Bu yöntemler, araştırmacıların gelişim psikolojisiyle ilgili soruları yanıtlamalarına yardımcı olur ve insanların yaşamları boyunca nasıl değiştiklerini ve geliştiklerini anlamalarına yardımcı olur.

Daha detaylı bilgiye sahip olmak için Gelişim Psikolojisi Eğitimi’ne katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz. En yetkin “Gelişim Psikolojisi Eğitimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Gelişim Psikolojisi Eğitimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Gelişim Psikolojisi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.