Eğitimler

Etik Değerlerin Ve Sosyal Sorumluluğun Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi, işletmelerin hedeflerini en üst düzeyde tutarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim felsefesidir. Bu felsefe, birçok açıdan etik değerleri ve sosyal sorumluluğu da içermektedir. Etik değerlerin ve sosyal sorumluluğun kalite yönetimi ile ilişkisine daha yakından bakalım.

Etik Değerlerin Kalite Yönetimi İle İlişkisi

Etik değerler, işletmelerin dürüstlük, doğruluk, adalet, saygı ve sorumluluk gibi temel değerlere uygun hareket etmelerini gerektiren kurallardır. Kalite yönetimi, bu değerlere uygun hareket etmeyi de içeren bir yönetim felsefesidir.

Örneğin, bir işletme ürünlerinin kalitesini artırmak için müşterilerine doğru bilgi vermelidir. Ürünlerinin özelliklerini doğru bir şekilde tanımlamalı, özellikle de ürünün güvenlik açısından önemli olan yönlerini doğru bir şekilde açıklamalıdır. Bu şekilde, müşterilerin yanıltılmasını önler ve işletmenin etik değerlere uygun hareket etmesini sağlar.

Sosyal Sorumluluğun Kalite Yönetimi İle İlişkisi

Sosyal sorumluluk, bir işletmenin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerini dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmesini gerektiren bir kavramdır. Bu kavram, işletmelerin sadece kar amacı güderek değil, aynı zamanda çevre, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplumla ilgili sorumluluklarını da yerine getirmeleri gerektiğini vurgular.
Kalite yönetimi, işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirirken müşteri memnuniyetini ve hedeflerini de korumasını sağlayan bir yönetim felsefesidir. Örneğin, bir işletme ürünlerinin kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağladığı gibi, aynı zamanda ürünlerinin çevreye olan etkilerini de göz önünde bulundurabilir ve çevre dostu ürünler üretebilir.

İşletmeler, bu değerleri uygulamak için birçok farklı yöntem kullanabilirler. Örneğin, çalışanların eğitimine odaklanarak etik değerleri ve sosyal sorumluluğu işletmenin kültürünün bir parçası haline getirebilirler. İşletmeler ayrıca, tedarikçileri ve diğer iş ortaklarını da etik değerleri ve sosyal sorumluluğu yerine getirmeleri konusunda teşvik edebilirler.

Ayrıca, işletmelerin sosyal sorumluluklarına uygun davranmaları için birçok düzenleme ve yönerge bulunmaktadır. Örneğin, çevresel etkileri minimize etmek için birçok ülke, işletmelerin çevre düzenlemelerine uygun olarak faaliyet göstermelerini gerektiren yasalar çıkarmıştır. İşletmeler bu yasal düzenlemelere uyum sağlarken aynı zamanda etik değerleri ve sosyal sorumlulukları da yerine getirmiş olurlar.

Sonuç olarak, kalite yönetimi sadece müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin etik değerlere uygun hareket etmelerini ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinide sağlar. İşletmeler, bu değerleri uygulamak için birçok farklı yöntem kullanabilirler ve bu sayede müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, çevrenin ve toplumun güvenini kazanabilirler.

Kalite Yöneticiliği Eğitimi için BURAYA tıklayınız.