Genel

Elektrik Tesisleri Yapım İşi ve Tehlikeleri Nelerdir?

Elektrik tesisleri yapım işi, elektrik enerjisinin dağıtımı, kullanımı ve korunması amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Ancak, bu işlem sırasında bir dizi tehlike de mevcuttur. Bu tehlikelerin başlıcaları şunlardır:

Elektrik Şoku: Elektrik akımı insan vücudunda ciddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, elektrik tesisleri yapım işi sırasında, elektrik akımından kaynaklanan tehlikeler önemli bir risk oluşturur.

Yangın ve Patlama: Elektrik tesislerinde meydana gelebilecek arızalar ve kısa devreler, yangın ve patlamalara yol açabilir. Bu nedenle, elektrik tesisleri yapım işi sırasında, yangın ve patlama riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yükseklik: Elektrik tesisleri yapım işi sırasında, yükseklikte çalışmak gerekebilir. Bu da düşme ve yaralanma riski yaratır.

Kimyasal Maddeler: Elektrik tesisleri yapım işinde, kimyasal maddelerin kullanımı söz konusu olabilir. Bu maddelerin yanlış kullanımı veya işlenmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çalışma Ortamı: Elektrik tesisleri yapım işi sırasında, çalışma ortamı da önemli bir tehlike kaynağıdır. Çalışma ortamı, elektrik akımı, yüksek gerilim hatları, iş makineleri ve diğer ekipmanlar nedeniyle oldukça tehlikeli olabilir.

Bu tehlikelerin farkında olmak, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından son derece önemlidir. Elektrik tesisleri yapım işi sırasında, gerekli tedbirlerin alınması ve işçi sağlığı ve güvenliğine uygun çalışmaların yapılması, bu tehlikelerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Elektrik Tesisleri Yapım İşi İçin Risk Analizi ve Çalışma İzinleri

Elektrik tesisleri yapım işi, ciddi tehlikeler içeren bir iş olduğu için, önceden planlama ve uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle, risk analizi ve çalışma izinleri gibi konular, bu işin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için son derece önemlidir.

Risk Analizi:

Risk analizi, elektrik tesisleri yapım işi öncesinde gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Bu analizde, işin hangi aşamalarının hangi tehlikeleri barındırdığı, olası riskler ve bu risklerin önlenmesi için alınması gereken önlemler gibi konular ele alınır. Risk analizi, işin yapılacağı alana, kullanılacak ekipmanlara ve işçilere özel olarak yapılmalıdır.

Çalışma İzinleri:

Elektrik tesisleri yapım işi için çalışma izinleri de son derece önemlidir. Bu izinler, işin yapılacağı yerin yetkili birimleri tarafından verilir ve işçilerin güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerekli kuralları ve koşulları belirler. Çalışma izinleri, işin başlamadan önce alınmalı ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra verilmelidir.

Çalışma izinleri, işin yapılacağı alana, çalışma saatlerine, kullanılacak ekipmanlara ve işçilerin tecrübe ve eğitim seviyelerine göre değişebilir. İşçiler, bu izinlerin tüm kurallarına uymak zorundadır. Çalışma izinleri, işin sona ermesiyle birlikte iptal edilmelidir.

Sonuç olarak, elektrik tesisleri yapım işi, ciddi tehlikeler içeren bir iş olduğundan, önceden planlama, risk analizi ve uygun çalışma izinleri gerektirir. Bu konulara uygun şekilde hareket edilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir.

Elektrik Tesisleri Yapım İşi İçin Yeterlilik ve Belge Gereksinimleri

Elektrik tesisleri yapım işi, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş kapsamında yer aldığı için, işin yapılabilmesi için belirli yeterlilik ve belge gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler, işin yapılacağı alana, kullanılacak ekipmanlara ve işçilere özel olarak belirlenir.

İşletme Kayıt Belgesi:

Elektrik tesisleri yapım işi yapan işletmelerin öncelikle bir işletme kayıt belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya İl Özel İdaresi gibi kuruluşlar tarafından verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi:

Elektrik tesisleri yapım işi için çalışacak işçilerin, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgeler, işçilerin sahip olduğu mesleki yeterliliği gösterir ve işin yapılabilmesi için önemlidir. Ayrıca, elektrik tesisleri yapım işi için çalışacak işçilerin, Elektrik Mühendisleri Odası üyesi olmaları gerekmektedir.

Elektrik Tesisleri Yapım İşi Yetki Belgesi:

Elektrik tesisleri yapım işi yapacak işletmelerin, yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) tarafından verilir. Yetki belgesi, işletmenin elektrik tesisleri yapım işi yapmak için yeterli tecrübeye, ekipmana ve işçi sayısına sahip olduğunu gösterir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Belgesi:

Elektrik tesisleri yapım işi için çalışacak işçilerin, işçi sağlığı ve güvenliği belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış olduklarını ve işin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alacaklarını gösterir.

Sonuç olarak, elektrik tesisleri yapım işi, belirli yeterlilik ve belge gereksinimleriyle birlikte yapılması gereken bir iştir. İşletmelerin, işçilerin ve ekipmanların bu gereksinimlere uygun şekilde olması, işin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için son derece önemlidir.

Daha detaylı bilgiye sahip olmak için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşi Eğitimi’ne katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz. En yetkin “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşi Eğitimi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşi Eğitimi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.