Eğitimler, Genel

Tıbbi Dokümantasyon Nedir? Ne İş Yapar?

Tıbbi Dokümantasyon nedir?

Tıbbi sekreterlerin görev tanımları içerisinde yer alan işlemlerden biri tıbbi dokümantasyon olarak öne çıkıyor. Tıbbi sekreterlik ise temelinde büro işi niteliği taşıyan, sağlık dilinde tüm terminolojiyi bilerek yapılacak meslek olarak tabir edilebilir. Geniş bir görev kavramı bulunan bu meslek pek çok değişik sağlık kuruluşunda iş bulma potansiyeli sunmaktadır.
Sağlık kuruluşları (hastane, aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezleri, dispanserler gibi…) insan sağlığını izlemekten sorumlu yerlerdir. Buralara başvuran sağlıklı veya hasta bireyler kendileri için gereken işlemlerden geçirilirler. Bu işlemler sonucunda bireye ait pek çok veri ortaya çıkar. Her sağlık kuruluşu tedavi ettiği tüm hastalara ait bilgileri saklamak zorundadır. Verileri saklamak hukuksal ve yasal açıdan olduğu kadar, akreditasyon açısından da gereklidir. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere tıbbi doküman denir.
Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlemesi ve saklanması işlemine ise tıbbi dokümantasyon adı verilir. Bu şekilde düzenlenen ve kaydedilen tıbbi dokümanlara gerektiğinde ulaşılabilir ve hizmete sunulabilir.
Bireysel sağlık kayıtları; sağlık kurumundan yararlanan birey, hekim ve diğer sağlık personeli arasında bir iletişim ortamı yaratır. Bireyin kayıtlarını inceleyen herkes diğerlerinin bu bireye neler yaptığını bilir. Bireysel sağlık kayıtları aynı zamanda bireye sağlık kurumlarınca verilen hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi, araştırmalar ve eğitim için de kullanılabilir.

Tıbbi Dokümantasyon sorumlulukları nelerdir?

Sağlıkla ilgili verileri düzenlemek suretiyle bu konuda analiz yapan, bilimsel yöntemlerle raporlama gerçekleştiren görevlilere tıbbi sekreter denmektedir. Ele aldıkları tıbbi dokümantasyon çalışmaları haberleşme ve çalışma üzerinden devam eder. Özellikle bilgileri tıbbi terminoloji kapsamında derleyerek belgeye dönüştürmek en önemli görevleri arasında yer alır. Daha sonra bu belgeler analiz ve raporlama sonucunda kayıt altına alınır. Alınan kayıtlar düzenli olarak doktor veya sağlık çalışanlarına iletilir. Tüm bu sağlık kuruluşlarında tıbbi dokümantasyon işlevi söz konusudur.
Yapılan her mesleğin kendine özgü bir terminolojisi bulunur. Bu terminoloji iyi bilmek bu mesleği kaliteli ve profesyonel şekilde icra etmek anlamı taşır.
Özellikle söz konusu sağlık olduğunda bu durum çok daha ciddi ve detaylı bir noktaya ulaşıyor.
– Sağlıkla ilgili istatistiki bilgileri derlemek,
– Bilimsel yöntemler üzerinden analiz gerçekleştirmek,
– Yapılan analiz üzerinden doküman ve evrakları raporlama,
– Elde edilen raporlara doktorlara veya diğer sağlık çalışanlarına ulaştırmak,
– Sağlık açısından dökümleri detaylı araştırmak,
– Bulguları etkin şekilde derlemek,
Bu gibi daha pek çok görev tıbbi sekreterlik mesleği içerisinde yer alan tanımlamalar arasında yer alır

Tıbbi Dokümantasyon iş pozisyonları

– Tıbbi sekreter
– Tıbbi dokümantasyon uzmanı
– Doktor / hekim sekreteri
– Sağlık personeli
– Hasta kabul sekreteri
– Hasta kabul kayıt sekreteri
– Hasta kayıt sekreteri
– Hasta danışma personeli
– Hasta karşılama görevlisi
– Başhekim sekreteri

Tıbbi Dokümantasyon istihdam / işyeri alanları

– Devlet hastanesi
– Özel hastane
– Poliklinikler
– Tıp merkezleri
– Sağlık kuruluşları
– Sağlık ocakları
– Doktor muayenehaneleri
– Özel muayenehaneler
– Diş hekimi muayenehaneleri
– İş sağlığı ve güvenliği doktoru ofisleri
– İşyeri hekimleri ofisleri
– Tanı merkezleri
– Mediko sağlık ve sosyal merkezleri
– Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri
– Fabrika revirleri

Tıbbi Dokümantasyon sertifikası nasıl alınır?

Tıbbi Dokümantasyon sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Tıbbi Dokümantasyon” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Tıbbi Dokümantasyon” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Tıbbi Dokümantasyon uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Tıbbi Dokümantasyon sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Tıbbi Dokümantasyon sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.

Tıbbi Dokümantasyon iş ilanları

Tıbbi Dokümantasyon iş ilanlarına kariyer ve insan kaynakları sitelerinden ulaşabilirsiniz.