Eğitimler, Genel

Gelişim Psikolojisi Nedir?

Gelişim Psikolojisi yaşa bağlı olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen değişimler olarak tanımlanır. Bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışları arasındaki ilişkiyi inceler. Bunun için gelişim psikologları sadece çocukluk dönemini değil ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de incelerler. Gelişim Psikologları insanı fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal ve kişilik gelişimi olmak üzere 4 başlıkta değerlendirirler. Gelişim alanları birbirinden bağımsız değildir. Bir alandaki değişim diğer alanı etkiler ve etkilenir. Gelişim psikologları bu çalışmalarında hem biyolojik bilimlerden hem de psikolojinin diğer dalları ile de etkileşim içinde olurlar.

Gelişimsel Psikoloji Hangi Yaş Gruplarını Ele Alır?

İçerisinde bulunduğumuz döngüye bağlı olarak kişilerin yaşadıkları çevre koşulları, psikolojisini etkileyebilir. Bu konuda bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte sağlıklı bir yaşam çok önemlidir. Bebeklik döneminden, ölüme kadar değerlendirilen gelişim psikolojisi, bebeklik çağından ergenlik dönemine kadar ilerleyebilir.

Gelişim Psikolojinin Amacı Nedir?

Kişide zamanla oluşabilecek değişimlerin incelenmesi bir kişinin sağlıklı bir psikolojik eğitim almasını amaçlar. Kişide olabilecek değişikliklerin, ileri boyutlarda rahatsızlıkların meydana getirilmesinde görev olarak ilerleyen zamanlarda kişinin hayat düzenini oluşturabilir.

Daha kapsamlı ve eğitimli yetişkinlerin oluşturulabilmesi ve bu kişilerin çağa ayak uydurabilmesini amaçlayarak belirli yaş gruplarının gelişmesinde büyük katkı sağlar. Bilimsel çalışmalardan biri de ergenlik döneminde genel özelliklerinin belirlenmeye başlaması ve bu süreçte kişinin karakter özelliklerinin oluşturulması sağlanır.

Gelişim Psikolojisi sertifikası nasıl alınır?

Gelişim Psikolojisi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Gelişim Psikolojisi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Gelişim Psikolojisi” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Gelişim Psikolojisi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Gelişim Psikolojisi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Gelişim Psikolojisi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.