Eğitimler

Formative ve Summative Değerlendirme: Aralarındaki Farklar ve Önemi

Merhaba değerli okuyucular! Bu yazıda, eğitimde sık kullanılan iki değerlendirme yaklaşımı olan formative ve summative değerlendirmeler arasındaki farkları ve önemini ele alacağız.

Formative değerlendirme, öğrenme sürecinin bir parçası olarak düşünülen ve öğrencilerin öğrenme ilerlemesini izlemeyi, geribildirim sağlamayı ve öğretim stratejilerini ayarlamayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Öğretmenler, formative değerlendirme aracılığıyla öğrencilerin güçlü yönlerini belirlerken, zayıf yönlerini de tespit edebilirler. Bu sayede, öğrencilere bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlanabilir. Formative değerlendirme sürecinde genellikle sınavlar, ödevler, projeler, anketler, grup çalışmaları ve öğretmen-öğrenci görüşmeleri gibi çeşitli araçlar kullanılır.

Öte yandan, summative değerlendirme, belirli bir öğrenme dönemi sonunda öğrencilerin genel başarılarını değerlendirmeyi amaçlar. Bu değerlendirme, genellikle dönem sonu sınavları, proje sunumları, performans değerlendirmeleri veya standartlaştırılmış testler yoluyla yapılır. Summative değerlendirme, öğrencilerin öğrenme hedeflerini ne kadar başardığını ölçmeye odaklanır ve sonuçlara dayalı bir değerlendirme yapar. Bu tür değerlendirme genellikle notlandırma ve sınıf geçme kararlarında kullanılır.

Formative ve summative değerlendirme arasındaki farklar oldukça önemlidir. Formative değerlendirme öğrencilerin öğrenme sürecini desteklerken, summative değerlendirme öğrencilerin başarı düzeyini belirlemeye odaklanır. Formative değerlendirme öğrencilerin gelişimine katkıda bulunurken, summative değerlendirme sonuçlara dayalı bir değerlendirme yaparak öğrencilerin genel başarısını ölçer. Her ikisi de eğitim sürecinde önemli roller oynar, çünkü formative değerlendirme öğretmenlere öğretimlerini yönlendirmede rehberlik ederken, summative değerlendirme öğrencilerin performansını değerlendirerek karar verme süreçlerinde kullanılır.

Sonuç olarak, formative ve summative değerlendirme eğitimde önemli iki yaklaşımdır. Formative değerlendirme öğrencilerin öğrenme sürecini desteklerken, summative değerlendirme öğrencilerin genel başarısını ölçmeyi amaçlar. Her ikisi de birlikte kullanıldığında, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını anlamak ve öğretim stratejilerini iyileştirmek için önemli bir araç sağlar.

Umarım bu yazı, formative ve summative değerlendirme arasındaki farkları ve önemini daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Eğitimdeki değerlendirme süreçlerini anlamak, öğrencilerin başarısını artırmak için önemlidir.

Ölçme ve Değerlendirme eğitim programında amacımız özellikle eğitim – öğretim alanında kariyeri planlaması yapan kişilerin yanı sıra çeşitli alanlardaki uzmanlara; diğer bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarını ölçebilme ve değerlendirebilme becerisi kazandırmaktır. Özellikle daha önce ölçme değerlendirme eğitimi almamış eğitimcilerin, soru hazırlama ve değerlendirme komisyonu üyelerinin, sınav yapıcıların ve başarı belgesi kararı veren uzmanların eğitim programına başvurması tavsiye edilmektedir.