Eğitimler, Genel

Etkili İletişim Nedir?

İletişimin pek çok tanımı bulunmaktadır en geneli belirli araçlar kullanarak, bilgi ve düşüncelerin karşılıklı aktarılmasıdır. Bir anlam arama çabasıdır. İnsanın başlattığı, yönlendirdiği, uyarıcıları ayırt ettiği edimdir.

İnsanoğlu, var olduğu günden bugüne kadar iletişim kurmak için çeşitli araçlara başvurmuştur. Başta beden diliyle, ateş yakarak, duman çıkararak, mağaralara resimler çizerek iletişim kurulurken, daha sonra teknolojinin gelişimi ile yeni gelişmeler olmuştur.

İletişim hayatın vazgeçilmez bir öğesidir. İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimi oluşturur. Sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemiz için iletişim kurmak zorundayız. Ayrıca ruhsal- bedensel ihtiyaçları gidermek için de iletişim oldukça gereklidir.

Sağlıklı İletişim Kurmanın Temelleri

– Doğal olmak
– Saygılı olmak
– Empatik olmak
– Tutarlı olmak
– Güven verici olmak
– Yargılayıcı olmamak
– Ortak ihtiyaçlara yönelir olmak
– Gerçeği doğru aktarmak
– Kişileri değil problemi eleştirebilmek
– İlgili ve farkındalıklı olmak

Etkili İletişim Teknikleri sertifikası nasıl alınır?

Etkili İletişim Teknikleri sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Etkili İletişim Teknikleri” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Etkili İletişim Teknikleri” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Etkili İletişim Teknikleri uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Etkili İletişim Teknikleri sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından Etkili İletişim Teknikleri sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.