Eğitimler, Genel

Din Psikolojisi Nedir?

Din psikolojisi, insana özgü olan dinsel yaşamı psikolojik açıdan çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır. Din psikolojisi, insanın dinî hayatını bütün derinliğini inceler ve ruhsal durumlarla ilişkisine yönelir. Dinin emir ve yasakları üzerinde tartışmaz, bireydeki yansımalarını inceler. Dinî hükümleri doğrulamak ya da çürütmek gibi bir amacı yoktur sadece bilimsel metotlarla araştırır. Yani araştırma alanı dinin kendisi değil, dini yaşayan insanlardır.

Din psikolojisi, dinin insan ruhunda yaşanan ve çeşitli davranış biçimleriyle dışa yansıyan, kendi özellikleri etrafında gelişen yapının, içsel ve dışa dönük etkilerini bir bütün olarak incelemeye çalışır. Din psikologları dini metinleri araştırmazlar, dini metinlerin, dini tecrübelerinin insana neler getirip götürdüğü ile ilgilenirler.

Din Psikolojisi sertifikası nasıl alınır?

Din Psikolojisi sertifikası almak için kurs ya da sertifikalı eğitim programına katılmak gerekmektedir. En yetkin “Din Psikolojisi” sertifikası üniversiteler tarafından verilen ve e-devlet sistemine işlenen sertifikadır. Türkiye’nin neresinde olursanız olun uzaktan online eğitim ile üniversite ve devlet onaylı “Din Psikolojisi” sertifikasına sahip olabilirsiniz Din Psikolojisi uzaktan eğitim programını incelemek ve sertifikasına sahip olmak için BURAYA tıklayınız.

Din Psikolojisi sertifikası ulusal ve uluslararası geçerli mi?

Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kamu kurumuna bağlı üniversiteler tarafından verilen Din Psikolojisi sertifikası edevlet sistemine işlenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerin vermiş oldukları diploma ve sertifikalar, ülkelerarası anlaşmalar ile uluslararası geçerliliği söz konusudur.